Як списати шлюб товару

Як списати шлюб товару

Бухгалтер, який працює у виробничій сфері або у сфері реалізації будь-яких товарів, раз у раз стикається з процедурою списання бракованих товарів. Як правильно списати бракований товар?

Інструкція

  1. Поняття «шлюб» не визначено в чинному законодавстві, але воно зустрічається в різних галузевих нормативних документах. Браком вважається невідповідність продукції встановленим технічним умовам, стандартам. Він може бути остаточним, якщо шлюб економічно недоцільний або неможливий, або виправним, коли шлюб можна усунути і це економічно доцільно. Внутрішній брак виявляється до моменту передачі продукції споживачеві, а шлюб, виявлений після цього, вважається зовнішнім.
  2. Оскільки шлюб на товарі може виникнути з різних причин, спочатку визначте, до яких товарним втрат його можна віднести. При ненормованих втрати, що виникли в результаті порушення умов приймання, продажу або зберігання товарів, недбалих дій персоналу, стягувати збитки з винних, так як норми списання такого шлюбу відсутні.
  3. Перед тим як списувати внутрішній брак, проведіть інвентаризацію. Якщо можуть бути винні, встановіть їх, щоб стягнути втрати. У такому випадку оформите Акт про псування, лому, бій товарно-матеріальних цінностей, використовуючи форму N ТОРГ-15, і спишіть бракований товар. При неможливості виявлення винуватця шлюбу, в момент його списання визнайте втрати іншими витратами.
  4. Оскільки для оформлення внутрішнього браку уніфікована форма первинного облікового документа відсутня, розробіть таку форму самостійно з урахуванням усіх реквізитів. Щоб підтвердити економічну обгрунтованість, включіть в цей документ інформацію про забраковані виробах, причини, які привели до виникнення шлюбу, а також про винних осіб. Зовнішній ж шлюб оформите актами за формою N ТОРГ-3 або N ТОРГ-2.
  5. Іноді договір з постачальником вже включає можливий відсоток браку і повернути виявлений брак, якщо його відсоток менше зазначеного в договорі межі, не можна. У такому випадку просто використовуйте для списання шлюбу форму N ТОРГ-16, затверджену Держкомстатом.