Як списати страховку


 

Страхуванням називаються відносини із захисту інтересів фізичних чи юридичних осіб при настанні страхових випадків. При укладенні договору з компанією, що займається подібною діяльністю, фірма несе певні витрати в розмірі вартості поліса. При цьому виникає питання про списання страховки на витрати організації.


Інструкція

 1. Відобразіть в бухгалтерському обліку оплату за договором страхування на підставі платіжного доручення, виписки банку:
  - Дебет рахунку 76 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами», Кредит рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» — сплачений внесок організації-страховику.
 2. Віднесіть вартість страхового поліса в поточні витрати організації одноразово на дату оплати внеску при касовому методі визнання витрат, відповідно до пункту 3 статті 273 Податкового кодексу РФ. Проводка в бухгалтерському обліку буде наступною: Дебет рахунку 20 «Основне виробництво» (23,25,44), Кредит рахунку 76 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами» — врахована вартість поліса в поточних витратах організації. Підтверджуючими документами для запису будуть договір і поліс. У податковому обліку спишіть вартість страховки до складу інших витрат, пов’язаних з виробництвом і реалізацією, в цьому ж податковому періоді.
 3. Віднесіть вартість страховки на витрати організації методом нарахування, відповідно до пункту 6 статті 272 Податкового кодексу, якщо договір укладено на термін більше одного року. У цьому випадку витрати організації на страховку спишіть рівномірно протягом терміну дії поліса пропорційно кількості календарних днів цього терміну на підставі бухгалтерської довідки-розрахунку, яка складається щомісяця.
 4. Спишіть в податковому обліку суму тимчасовою різниці і відкладеного податкового активу в дебет рахунку 09 «Відстрочені податкові активи». Списуйте щомісячно на підставі бухгалтерської довідки-розрахунку зменшення відстроченого податкового активу проводкою: Дебет рахунку 68 «Розрахунки за податками», Кредит рахунку 09 «Відстрочені податкові активи».
 5. Зробіть проводки в бухгалтерському обліку при виникненні страхового випадку:
  - Дебет рахунку 76 «Розрахунки з іншими дебіторами і кредиторами», Кредит рахунку 01 «Основні засоби» (08,10,41) — відбита псування майна;
  - Дебет рахунку 51 «Розрахунковий рахунок», Кредит рахунку 76 — враховано грошове відшкодування, виплачена за полісом;
  - Дебет рахунку 99 «Прибутки та збитки», Кредит рахунку 76 — визнаний збиток від страхового випадку, або Дебет рахунку 76, Кредит рахунку 99 — визнаний дохід. Розрахунок прибутку або збитку оформите у вигляді бухгалтерської довідки.