Як списати торгову націнку

Як списати торгову націнку

За загальними правилами бухгалтерського обліку товари відображаються на рахунку 41 по сумі їх фактичної собівартості. Однак для торгуючих організацій зроблено виняток, і, виходячи зі змісту пункту 13 ПБУ 5 / 01, їм дозволено враховувати товари за сумою їх продажної вартості. Зроблено це спеціально для того, щоб можна було вести окремий облік націнок і знижок.

Інструкція

 1. У цьому випадку орговие націнки враховуються по кредиту рахунку 42 «Торгова націнка» в кореспонденції з дебетом рахунка 41 «Товари». Правда такий варіант можливий, якщо наказ про облікову політику містить пункт про оцінку товарів за їх продажними цінами, а також закріплює порядок розрахунку суми торгового накладення.

  Також рахунок 42 «Торгова націнка» може бути використаний для відображення на ньому сум знижок, наданих організацією, втрат від браку, природного убутку товару або його псування, а також на відшкодування додаткових транспортних витрат.
 2. Розмір торгової націнки розраховується з розмірів витрат обігу, які обліковуються на рахунку 44 «Витрати на продаж», а також виходячи із суми нарахованого ПДВ з метою забезпечення одержання прибутку.

  Відповідно, розмір торговельної націнки по більшості видів товарів може бути будь-яким і нічим не обмежений. Під виняток потрапляють деякі види товарів, за якими здійснюється регулювання цін державою, тобто встановлюються максимальні розміри роздрібних націнок до відпускної ціни виробника.
 3. Виходячи з положень того ж ПБУ 5 / 01, організації мають можливість не вести облік за кожної проданої одиниці товарів, а списувати вартість усіх проданих з урахуванням торгової націнки товарів однією сумою з кредиту рахунку 41 «Товари» в дебет рахунку 90 «Продажі» (субрахунок 2). Ця сума буде дорівнює сумі виручки, отриманої від продажу цих товарів.
 4. Щоб відобразити фінансовий результат від продажу товарів, одночасно зі списанням їх продажної вартості, з рахунку 90-2 списується сума торгової націнки, яка припадає на продані товари — тобто сума реалізованого торгового накладення. Підставою для проведення таких операцій є бухгалтерська довідка-розрахунок.
 5. Після того як з рахунку 42 буде списана реалізована торговельна націнка, на рахунку 90 утворюється кредитове сальдо, що відбиває дохід від реалізації товарів.

  Способи розрахунки торгової націнки необхідно відображати в пояснювальній записки при здачі бухгалтерської звітності.