Як списати товар проводки

Як списати товар проводки

Необхідність списання товару виникає після проведення будь-якого виду інвентаризації майна підприємства та виявленні наявності або відсутності простроченого, бракованого, загубленого, взятого на зразки чи власні потреби товару.

Інструкція

 1. Почніть зі складання проекту наказу керівника підприємства для проведення інвентаризації комісією, до складу якої в обов’язковому порядку повинні бути включені матеріально відповідальні особи. Прийміть наказ про проведення інвентаризації у керівника підприємства.
 2. Проведіть разом з комісією огляд (інвентаризацію) майна і товарів підприємства. Зареєструйте кількісне і якісне наявність майна, товару та ступінь його подальшої придатності. Встановіть причини непридатності майна, товару.
 3. У разі утилізації товару обов’язково складіть акт про утилізацію товару, що фіксує повне проведення утилізації (форма акта ТОРГ-15 або ТОРГ-16). По кожному підрозділу підприємства складіть акт на списання товару, підписаний усіма членами інвентаризаційної комісії (Форма акта ТОРГ-15 або ТОРГ-16). Якщо ви проводите списання товару бою, псування або брухту, застосуйте акт ТОРГ-15, якщо списання товару з вичерпаним терміном придатності — акт ТОРГ-16.
 4. Прийміть акт на списання товару. Акт затверджує керівник підприємства або призначена ним посадова особа.
 5. Проведіть бухгалтерські записи операцій зі списання товарів на підставі інвентаризаційних актів товарно-матеріальних цінностей. Виниклі витрати на проведення інвентаризації і списання дозволите до статті «Витрати організації» до складу операційних витрат за даний період.
 6. Проводку про списання товарів оформите наступним чином:

  - Зробіть запис, що відображає вартість виявлених непридатних товарів (Дебет 94 Кредит 41);

  - Вкажіть сплачений раніше ПДВ, якщо ви приймете таке рішення (Дебет 94 Кредит 19);

  - Зафіксуйте відновлений ПДВ, нарахований до сплати в бюджет (Дебет 19 Кредит 68);

  - Зробіть запис про списання непридатного товару на інші витрати (Дебет 91 субрахунок 2 «Інші витрати» Кредит 94).