Як списати транспортні витрати

Як списати транспортні витрати

До транспортних витрат належать оплата транспортних послуг третьої сторони організацій за перевезення товарів (перевізник, транспортна компанія); оплата послуг з навантаження / розвантаження товарів; оплата за зберігання вантажу; вартість матеріалів, використаних для обладнання транспортних засобів.

Інструкція

  1. Перелік транспортних витрат для цілей оподаткування податковими нормативними актами не встановлено. Значить, з метою податкового обліку ви можете прийняти ті ж транспортні витрати, що і в бухгалтерському обліку. Тільки обов’язково вкажіть перелік цих витрат в обліковій політиці організації з оподаткування.
  2. Сам же порядок відображення витрат на транспортування в податковому обліку залежить від умов договору покупця і продавця. Залежно від того, які умови обумовлені в контракті, витрати з транспортування товарів може нести як продавець-постачальник, так і покупець.
  3. Якщо в договорі прописано, що транспортні витрати здійснюються за рахунок покупця, то ці витрати будуть віднесені до витрат по заготівлі і доставці товарів.
  4. Міністерство фінансів обумовлює два можливих варіанти розрахунків по транспортних витратах в залежності від умов контракту.
  5. Перший варіант, коли вони входять в ціну товару, в яку вже включені всі витрати з доставки товару до споживача. У цьому випадку відповідно до договору витрати на транспорт не відшкодовуються транспортної компанії покупцем окремо і у постачальника в бухоблік включаються до складу витрат на продаж.
  6. Другий варіант передбачає те, що продажна ціна обумовлена ​​сторонами на умовах «пункту призначення», який так само обмовляється. У цьому випадку постачальник виставляє рахунок на товар, в якому транспортні витрати виділені в окремий рядок, покупець же оплачує доставку окремо від вартості товару, зазначеної в договорі.
  7. Постачальник повинен підтвердити первинними документами витрати на транспортування і фактичну їх оплату. Договір складається як би в двох частинах. У першій частині ведеться мова про умови договору купівлі-продажу, а в другій — про організацію транспортних послуг, в якій постачальник виступає в ролі агента, а покупець — у ролі принципала.
  8. У цьому випадку транспортні витрати відшкодовуються компанії-транспортувальник покупцем додатково і у постачальника в бухобліку відображаються як розрахунки з різними дебіторами і кредиторами. Якщо в договорі на поставку прописано, що покупець понад вартість компенсує транспортні витрати, то сума компенсації стане доходом підприємства-постачальника.
  9. У Методичних вказівках з бухгалтерського обліку МПЗ кажуть, що суми (без урахування ПДВ), які організація-покупець платить за транспортування і навантаження продукції понад ціну товару, зазначеної в договорі, відображаються в залежності від того, хто є виконавцем.
  10. Якщо транспортування виконана власними силами і транспортом постачальника, витрати будуть відображені за кредитом рахунка обліку продажів, тобто як реалізація. Якщо ж роботи виконані сторонньої спеціалізованої транспортної компанією або фізичними особами — списується з кредиту рахунку обліку розрахунків (без відображення у складі власної виручки).