Як списати транспортний засіб

Як списати транспортний засіб

Деякі організації для здійснення будь-яких операцій використовують свій автотранспорт. Він, як і будь основний засіб, зношується. У цьому випадку її необхідно ліквідувати, а в бухгалтерському обліку — списати. При цьому необов’язково, щоб вся його вартість списалася за рахунок амортизації. Який же порядок списання автомобіля?

Інструкція

 1. Перш ніж списати основний засіб керівник повинен скласти наказ про подальше проведення комісії, яка і приймає рішення про вибуття або відновленні основного засобу. До комісії мають увійти особи, відповідальні за даний автомобіль, головний бухгалтер, а також посадові особи.
 2. Після цього дані особи оглядають автотранспорт, встановлюють причини, що призвели списання, а також визначають винних осіб. Комісією може встановлюватися наявність робочих деталей або матеріалів у автомобіля, оцінка і можливість використання їх надалі.
 3. По закінченню перевірки відповідальні особи складають акт про списання основних засобів (форма № ОС-6), куди вносять всі дані про списаному основному засобі. Після цього даний документ підписує керівник.
 4. У випадку, коли з автотранспорту залишаються якісь складові, їх можна знову оприбуткувати. Це робиться за допомогою рахунку 10 «Матеріали», до якого кредитується рахунок 91 «Інші витрати та доходи». Оприбутковуються ці запаси за ринковою вартістю.
 5. При списанні автотранспорту в бухгалтерському обліку робляться такі записи:

  Д01 «Основні засоби» субрахунок «Вибуття» К 1 — списана первісна вартість вибуває автотранспорту;

  Д02 «Амортизація основних засобів» К 1 «Основні засоби» — списана сума амортизації за вибуває ОС;

  Д91 «Інші доходи і витрати» субрахунок «Витрати» К01 «Основні засоби» — відбита залишкова вартість транспортного засобу в складі інших витрат.
 6. Також в бухгалтерському обліку необхідно відобразити суми, витрачені на ліквідацію об’єкта. Ця інформація повинна міститися в акті про списання ОС в розділі 5.

  Д91 «Інші витрати» К70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці» і 69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» — відображена сума, витрачена на заробітну сплату і на соціальні витрати, працівникам, зайнятим ліквідацією автотранспорту.
 7. У податковому обліку суми, пов’язані з ліквідацією автотранспорту включається в складі позареалізаційних витрат. Доходи, отримані від ліквідації, наприклад, сума за металобрухт, визнаються позареалізаційними.