Як списати трудові книжки

Як списати трудові книжки

Зберігання та ведення трудових книжок на підприємстві регламентує п.42 постанови № 225 Уряду РФ від 16 квітня 2003 року. У разі пошкодження бланків трудової книжки необхідно провести їх списання відповідно до законодавства. Як це правильно зробити?

Інструкція

  1. Проведіть інвентаризацію трудових книжок на підприємстві за описом відповідно до форми № інв-16, затвердженої постановою № 88 Держкомстату РФ від 18 серпня 1998 року «Про затвердження уніфікованих форм». Створіть інвентаризаційну комісію наказом підприємства. Призначте відповідальну особу для обліку і зберігання трудових книжок.
  2. Складіть акт про списання. Заповнення документів ведеться керівником підприємства або відповідальною особою за облік і зберігання бланків трудових книжок. Акт не регламентований законодавством, тому заповнюється у вільній формі або на бланку актів підприємства. Обов’язково вкажіть назву організації, найменування документа і дату його складання, зміст господарської операції про списання. Вкажіть кількість трудових книжок, що підлягають списанню, та їх вартість. Вкажіть в акті причину списання, реквізити трудових книжок і дату списання.
  3. Складіть наказ на бланку організації про створення ліквідаційної комісії бланків суворої звітності. Завірте наказ підписом керівника та печаткою підприємства. Вкажіть всіх членів ліквідаційної комісії в акті списання з описом займаних ними посад на підприємстві. Складіть наказ про призначення відповідальних осіб за списання. Вкажіть відповідальних осіб за списання і завірте акт їх підписами на підставі п.2 ст.9 закону України № 129-ФЗ від 21 листопада 1996 року «Про бухгалтерський облік». Завірте акт печаткою організації.
  4. Підшийте до складеного акту чисті бланки трудових книжок. Внесіть у прибутково-видаткову книгу з обліку бланків трудових книжок і вкладишів запис про списання відповідної трудової книжки, згідно з постановою № 69 Міністерства праці РФ від 10 жовтня 2003 року. Після знищення бланків необхідно списати їх вартість з бухгалтерського рахунку, де вони значилися.