Як списати вексель


 

Вексель являє собою різновид боргового зобов’язання, яке складається за встановленою формою і дозволяє вимагати сплату визначеної суми після закінчення терміну. Операції за векселями відображаються в бухгалтерському обліку підприємства на окремих субрахунках і враховуються у складі витрат векселедавця. Списання проводиться при погашенні боргового зобов’язання.Інструкція

  1. Оформіть вексель на суму кредиторської заборгованості підприємства. Він повинен бути складений на спеціальному бланку, який виготовляється друкарнею Гознака. Поставте вексельну мітку, вкажіть грошову суму, встановіть термін платежу. Обов’язково завірте документ підписом керівника та печаткою підприємства.
  2. Відобразіть передачу векселя векселедержателю внутрішньої записом на кредиті рахунку 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» в кореспонденції з рахунком 91.2 «Інші витрати». Організуйте позабалансовий рахунок 009 «забезпечення платежів і зобов’язань видані», на якому будуть враховуватися всі боргові зобов’язання за виданими векселями. Цей метод обліку використовується для товарних векселів.
  3. Враховуйте в бухгалтерському обліку фінансові векселі згідно з положеннями п.3, п.8 та п.9 ПБО 19/02. Тут йдеться, що дані цінні папери відносяться до фінансових вкладень підприємства, тому відображаються за аналогією з розрахунками за позиками та кредитами.
  4. Після передачі векселя відкрийте кредит за рахунком 66 або 67, які відносяться до короткострокових і довгострокових боргових зобов’язаннях, відповідно. У кореспонденції з даним рахунком перебуватиме рахунок 76 «Розрахунки з кредиторами і дебіторами». При розрахунку дисконту необхідно відкрити також дебет по рахунок 91.2.
  5. Спишіть вексель, який пред’явлений до погашення у встановлені терміни. Передайте векселедержателю зазначену суму, яка перераховується з розрахункового рахунку або видається з каси за видатковим касовим ордером. У бухгалтерському обліку ця операція відображається на кредиті рахунку 51 «Розрахунковий рахунок» або рахунку 50 «Каса» в кореспонденції з рахунком, на якому проводився облік боргового зобов’язання. Після цього кредитуйте відповідну суму з позабалансового рахунку 009.