Як списати відкладені податкові активи


 

В процесі господарської діяльності організації, а саме при веденні обліку, може виникнути така ситуація: при визнанні доходів або витрат суми бухгалтерського обліку відрізняються від податкового. Це може виникнути в ході застосування різних методів амортизації. Виникає так званий відкладений податковий актив (ВПА), який утворюється за рахунок тимчасових різниць. Бухгалтер повинен списати цей ВОНА при вибутті об’єкта.Інструкція

 1. Щоб отримати інформацію про рух і наявності відкладеного податкового активу, відкрийте картку рахунку 09, саме тут перебувати вся інформація. При утворенні тимчасовою різниці помножте її на ставку з податку на прибуток. Різниця може вийти в разі нарахування амортизації, при зайво сплаченої суми податку, при визнанні комерційних витрат в собівартість реалізованого товару і в інших випадках.
 2. Наприклад, організація придбала комп’ютер за 35 400 рублів, у тому числі ПДВ 5400. Через якийсь час було вирішено продати оргтехніку за 236000 рублів, у тому числі ПДВ 3600 рублів. Сума амортизації в бухгалтерському обліку склала 8000 рублів, а в податковому — 7020 рублів. Тимчасова різниця складе 980 рублів, а відстрочений податковий актив — 980 * 24% / 100 = 235 рублів.
 3. У бухгалтерському обліку відобразити це наступним чином:

  Д62 К91 субрахунок «Інші доходи» — 23600 рублів — відбитий виторг від продажу комп’ютера;
  Д91 субрахунок «Інші витрати» К68 — 3600 рублів — нарахована сума ПДВ;
  Д01 субрахунок К01 субрахунок «Вибуття ОС» — 30000 рублів — сума первісної вартості комп’ютера віднесена на рахунок «Вибуття»;
  Д02 К01 — 8000 рублів — списана сума амортизації за даними бухгалтерського обліку;
  Д91 субрахунок «Інші витрати» К01 — списується залишкова вартість ОС;
  Д99 К09 — 235 рублів — погашається сума відкладеного податкового зобов’язання;
  Д68 К99 — 235 рублів — відображена сума постійного податкового зобов’язання.
      


 4. Отриману постійну різницю ви не вправі використовувати для цілей оподаткування. ВОНА визнаються в тому звітному періоді, в якому вони здійснені організацією. У бухгалтерському балансі такі тимчасові різниці повинні відображатися по рядку 145 в розділі «Необоротні активи».

Корисні поради

При здійсненні операцій з відкладеними податковими активами використовуйте ПБУ 18/02.