Як списати витрати на програму

Як списати витрати на програму

В процесі своєї діяльності, для більш ефективної роботи на ЕОМ, організації використовують ліцензоване програмне забезпечення. Слід мати на увазі, що при покупці комп’ютерної програми, фірма може придбати виняткове або невиключне право на її використання. Облік і списання витрат на програмне забезпечення в обох випадках відрізняються один від одного.

Вам знадобиться

Документи, що підтверджують витрати на програмне забезпечення, наявність ліцензійної угоди (договору) між продавцем і покупцем, що підтверджує право покупця користуватися цим програмним продуктом.

Інструкція

 1. У першому випадку, коли ви купуєте програму, на яку у вас є виключне право її використання, і це право підтверджено документально, поступите таким чином. У бухгалтерському обліку комп’ютерну програму відобразіть у складі нематеріальних активів і враховуйте за первісною вартістю. Ця вартість дорівнює сумі всіх витрат на її придбання. Попередньо врахуйте витрати на придбання комп’ютерної програми на рахунку 08-5 «Придбання нематеріальних активів».

  У бухгалтерському обліку зробіть такі проводки:

  Дебет 08-5 Кредит 60 — враховані витрати на придбання комп’ютерної програми;

  Дебет 04 Кредит 08-5 — введена комп’ютерна програма у складі нематеріальних активів.

  У податковому обліку витрати на вартість комп’ютерної програми, врахованої у складі нематеріальних активів, списуйте щомісяця через амортизацію (п. 23 ПБУ 14/2007).
 2. У другому випадку, якщо ви купили програму, на яку у вас немає виняткових прав (тобто, придбано невиключне право на її використання), то вартість програми і права на її використання враховуйте і списуйте у складі витрат майбутніх періодів.

  У бухгалтерському обліку зробіть наступну проводку:

  Дебет 97 Кредит 60 — враховано фіксований разовий платіж за право використання програми.

  Розрахуйте суми щомісячного списання витрат шляхом ділення програми і права на її використання на її термін використання. Термін служби програми вказано в договорі купівлі-продажу або технічної документації. Списуйте отримані суми щомісяця протягом терміну служби програми на поточні витрати.

  У бухгалтерському обліку зробіть наступну проводку:

  Дебет 20 (23,25,26,44) Кредит 97 — списана частина витрат майбутніх періодів. Аналогічне списання відбувається і в податковому обліку.
 3. Якщо за використання програми (невиключного права на неї) встановлені фіксовані щомісячні платежі, то в бухгалтерському обліку ці витрати враховуйте і списуйте щомісячно у складі поточних витрат.

  У бухгалтерському обліку зробіть проводку: Дебет (20, 23, 25, 26, 44 …) Кредит 60 (76) — враховані періодичні платежі за використання комп’ютерної програми. У податковому обліку суми цих платежів спишіть на поточні витрати, пов’язані з виробництвом або реалізацією.

Зверніть увагу

Витрати на оновлення або поповнення комп’ютерних програм потрібно списувати на поточні витрати одноразово в обліковому періоді. Підставою для списання витрат буде акт надання послуг.

Корисні поради

- Якщо в договорі купівлі-продажу не встановлений строк використання програми, то в цьому випадку ви можете або встановити його самостійно, оформивши наказ, підписаний керівником, або списати витрати одноразово у складі поточних витрат. Спосіб списання витрат на програми, якщо термін їх використання не визначений, ви повинні прописати в обліковій політиці.

- Якщо ви купили комп’ютер разом з програмою, наприклад, з операційною системою Windows, збільште первісну вартість комп’ютера на суму вартості операційної системи. В даному випадку, відповідно до пункту 1 статті 257 Податкового кодексу РФ, вартість операційної системи відноситься до витрат на доведення майна до стану, придатного до використання (так як комп’ютер не зможе працювати без операційної системи).