Як списати витрати на ремонт

Як списати витрати на ремонт

Практично всі організації використовують у своїй роботі основні засоби. Це таке майно, яке має строк корисного використання більше року. Але, як правило, все не вічне і ці активи не виняток. У процесі роботи вони потребують ремонту та реконструкції. Як же списати в бухгалтерському обліку витрати на ці операції?

Інструкція

 1. Спочатку слід зауважити, що у витрати на ремонт включається вартість усіх деталей, матеріалів, а також сума оплати працівникам, зайнятих на ремонтних роботах даного об’єкта. Також слід уточнити, що витрати можуть списуватися різними способами: одноразово, рівномірно шляхом створення резерву або за рахунок обліку витрат майбутніх періодів. При тому чи іншому способі обов’язково відобразіть його в обліковій політиці.
 2. Одночасне списання витрат дуже зручно в невеликих компаніях, якщо витрати на ремонт невеликі, то доцільно застосовувати саме такий спосіб. Але якщо витрати постійні й великі, то це значно збільшить вартість продукції.
 3. Такі витрати враховуються в складі витрат по звичайних видах діяльності на рахунках 20 «Основне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати» і 26 «Загальногосподарські витрати».
 4. Як правило, для ремонту купуються запасні частини, матеріали. Їх відобразіть на рахунку 10, а після їх передачі в ремонт з кредиту рахунку 10 спишіть в дебет рахунку обліку витрат на виробництво. При цьому враховувати витрати потрібно саме в тому періоді, в якому вони були здійснені.
 5. Виходячи з усього вишенапісанного, можна зробити висновок, що витрати на ремонт враховуються в складі витрат, пов’язаних з виробництвом та реалізацією продукції.
 6. Які проводки повинен зробити бухгалтер при даному способі обліку витрат, пов’язаних з ремонтом основних засобів?

  Д10 «Матеріали» К60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» — відображено вартість придбаних матеріалів для ремонту ОЗ;

  Д60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» К50 «Каса», 51 »Розрахунковий рахунок» — списана сума заборгованості перед постачальником;

  Д23 «Допоміжні виробництва» К10 «Матеріали» — відображено вартість запасних частин, переданих на ремонт ОС;

  Д23 «Допоміжні виробництва» К70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці» — нарахована оплата праці співробітникам, зайнятим на ремонті ОС;

  Д23 «Допоміжні виробництва» К69 «Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпечення» — нарахований ЕСН;

  Д20 «Основне виробництво», 25 «Загальновиробничі витрати», 26 «Загальногосподарські витрати», 44 «Витрати на продаж» К23 «Допоміжні виробництва».
 7. Щоб оформити ремонт основних засобів документально, вам знадобиться акт про прийом-передачу відремонтованих, реконструйованих, модернізованих об’єктів основних засобів (форма № ОС-3), який складається з двох розділів. У першому вкажіть відомості про основний засіб до ремонту, тобто вкажіть неполадку, причину її появи, а в другому перерахуйте всі витрати, пов’язані з ремонтом об’єкта.
 8. Оцінений основного засобу повинна проводитися комісією, склад якої призначений наказом керівника. Саме члени цього товариства розписуються в акті. Після ремонту внесіть відомості в інвентарну картку даного об’єкта (форма № ОС-6).