Як списати витрати, якщо немає виручки

Як списати витрати, якщо немає виручки

Бізнес, як і всякий інший вид діяльності, має свої періоди злетів і падінь. До того ж він залежить від стану економіки в країні, та й у світі в цілому. Трапляється й так, що протягом певного періоду часу підприємство не одержує виручки від власної діяльності. До таких підприємств відносяться головним чином торговельні організації або компанії, що виробляють і продають свій товар.

Інструкція

  1. Згідно з Положенням з бухгалтерського обліку «Витрати організації» (ПБУ 10/99) усі витрати поділяються на: витрати по звичайних видах діяльності, операційні витрати, позареалізаційні і надзвичайні витрати.
  2. Витрати по звичайних видах діяльності — це всі витрати, які несе підприємство в процесі виробництва і (або) реалізації продукції, товарів, послуг. До них відносяться витрати на закупівлю матеріалів, заробітна плата працівників, вартість оренди приміщення тощо Ці витрати повинні списуватися у тому періоді часу, в якому вони відбулися (п.п. 17 і 18 ПБО 10/99).
  3. Конкретний порядок відображення витрат у бухгалтерському обліку при відсутності виручки залежить від виду діяльності підприємства. Фірми, які виробляють власну продукцію, закуповують матеріали, сировину, нараховують амортизацію і зарплату, відображають витрати в звичайному порядку, на дебеті рахунку 20 «Основне виробництво». Загальногосподарські витрати (утримання апарату управління тощо) враховуються спочатку на рахунку 26 «Загальногосподарські витрати», а потім також списуються на 20 рахунок.
  4. ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 10 субрахунок «Сировина і матеріали»;

    ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 70 — нарахування зарплати працівникам виробництва;

    ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 02 — нарахування амортизації на обладнання для виробництва продукції; ДЕБЕТ 26 КРЕДИТ 70 — нарахована зарплата працівникам апарату управління; ДЕБЕТ 20 КРЕДИТ 26 — списані загальногосподарські витрати.
  5. Нова, щойно відкрита компанія, часто не має доходів і виручки деякий час. Тому всі витрати на придбання обладнання, нарахування амортизації, утримання апарату управління до початку виробництва до 2011 року відносили на рахунок 97 «Витрати майбутніх періодів», потім, коли підприємство почне випуск продукції, їх списували в дебет 20 рахунку. Однак відповідно до нової редакції п. 65 Положення «витрати, зроблені організацією в звітному періоді, але відносяться до наступних звітних періодів, відображаються в бухгалтерському балансі відповідно до умов визнання активів, встановленими нормативними правовими актами з бухгалтерського обліку, і підлягають списанню у порядку, встановленому для списання вартості активів даного виду «.
  6. Іншими словами, виключається правило про те, що витрати, вироблені в звітному періоді, але відносяться до наступних, треба однозначно визнавати витратами майбутніх періодів. Документ відсилає до нормативно-правовим актам з бухгалтерського обліку, тобто до ПБО. Якщо які-небудь ПБО не зобов’язують рахувати витрати витратами майбутніх періодів, компанія має право визнавати їх відразу при нарахуванні.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Пам’ятайте, що система списування витрат на витрати — повністю або поступово протягом деякого часу — визначається обліковою політикою підприємства.

Корисні поради