Як списати з позабалансового рахунку матеріали

Як списати з позабалансового рахунку матеріали

На забалансових рахунках враховуються товарно-матеріальні цінності (далі ТМЦ) і матеріально-виробничі запаси (далі МПЗ), на які організація не має право власності. Реальність об’єктів обліку повинна бути підтверджена первинними документами, а оцінка ТМЦ та МПЗ повинна відповідати їх фізичним станом. Аналітичний облік за позабалансовими рахунками може вестися по контрагентам, за видами ТМЦ та МПЗ, по місцях зберігання.

Інструкція

  1. Прийняті на відповідальне зберігання ТМЦ списуються з позабалансового рахунку 002 в момент переходу до організації права власності. Підставою є договір на придбання ТМЦ. Після списання з позабалансового рахунку 002 ТМЦ необхідно відобразити на балансі організації.

     При відображенні на позабалансовому рахунку 002 будівельних матеріалів замовника підрядчик по мірі використання матеріалів надає замовнику відповідний звіт. Після затвердження звіту замовником організація-підрядник списує матеріали з позабалансового рахунку 002. По завершенні будівництва підрядник може не використати частину таких матеріалів. У разі повернення замовнику матеріали списуються з позабалансового рахунку 002 проведенням за кредитом рахунка 002. Якщо матеріали залишаються у підрядника, необхідно реалізацію матеріалів.
  2. На позабалансовому рахунку 003 обліковуються матеріали і сировина замовника, не оплачені організацією-виробником і прийняті в переробку. Списання матеріалів з позабалансового рахунку 003 провадиться проведенням за кредитом рахунка 003 на підставі звіту про витрачання матеріалів. Звіт повинен бути підписаний всіма членами комісії, затвердженої наказом по організації.
  3. Вартість переданих в оренду МПЗ підлягає списанню на витрати в момент підписання з орендарем акту приймання-передачі майна. Облік руху таких активів необхідно організувати на позабалансовому рахунку 012. Списання матеріалів з позабалансового рахунку 012 відбувається після закінчення терміну оренди проведенням за кредитом рахунка 012.
  4. На позабалансовому рахунку 013 враховуються МПЗ, використані при виготовленні різних експериментальних пристроїв для проведення науково-дослідних або дослідно-конструкторських і технологічних робіт по темі (договору). Після проведення демонтажу досвідчених пристроїв МПЗ списуються з позабалансового рахунку 013, а можливі до використання матеріали відображаються на балансі організації за ринковою вартістю на дату прийняття на бухгалтерський облік на підставі первинного облікового документа.