Як списати збитки за прибутком

Як списати збитки за прибутком

Доходи або витрати від вибуття майна, виключаючи продаж готової продукції, становлять основну частину всіх операційних доходів або витрат організації. Сюди ж включаються доходи або витрати від участі в інших компаніях. Доходи і витрати від продажу активів враховуються при вибутті внаслідок продажу амортизованого майна та списання його у зв’язку з закінченням терміну використання, а також безоплатної передачі.

Вам знадобиться

- Бухгалтерська програма;
- Створення проводок.

Інструкція

  1. Суму амортизації нематеріальних активів і основних фондів списують в Дебет рахунку «Амортизація основних засобів» № 02, або «Амортизація нематеріальних активів» № 05 з Кредиту рахунків «Основні засоби» № 01 і «Нематеріальні активи» № 04.
  2. Залишкова вартість нематеріальних активів та основних засобів списується з Кредиту Четово № 01 і № 04 в Дебет рахунка «Інші доходи і витрати» № 91. Крім того, в Дебет рахунку № 91 списуються витрати з вибуття амортизованого майна разом з ПДВ. При вибутті неамортизованого майна внаслідок списання у зв’язку з безоплатною передачею, псуванням або продажем, вартість списується в Дебет рахунку № 91. Сума заборгованості за продане майно покупців відбивається по Дебету рахунка «Розрахунки з покупцями» № 62 і Кредиту рахунку № 91.
  3. Інші операційні доходи і витрати враховуються під час здійснення операцій за вкладами учасників товариства у спільне майно, і вкладах у статутні фонди інших компаній. При цьому найчастіше виникає різниця між ціною переданого майна та оцінкою вкладу за погодженням. Така різниця відображається в залежності від значення по Дебету або Кредиту рахунку № 91.
  4. За рахунком «Прибутки та збитки» № 99 відображається кінцевий результат фінансової діяльності організації. За Кредитом відображаються доходи, а по Дебету витрати. Господарські операції відображаються наростаючим підсумком на рахунку № 99 з початку звітного періоду. Кінцевий фінансовий результат визначається шляхом зіставлення кредитового і дебетового обороту по рахунку № 99, а також розмір прибутку компанії. Перевищення дебетового обороту вноситься як сальдо по Дебету рахунку № 99 і характеризує збитки компанії.
  5. Спочатку фінансовий результат від реалізації майна, а також позареалізаційні та операційні доходи і витрати відображаються на рахунку «Інші доходи і витрати» № 91. Потім щомісяця з цього рахунку суми списуються на рахунок № 99. На рахунок № 99 відразу відносять надзвичайні доходи та витрати, попередній запис на проміжних рахунках не потрібно.
  6. Після звітного року рахунок № 99 закривається, останньою проводкою буде списання з Дебету рахунку № 99 в Кредит рахунка «Нерозподілений прибуток» № 84 непокритого збитку.

Зверніть увагу Зверніть увагу

Перевищення вартості за погодженням над обліковою вартістю відображається за дебетом рахунка «Фінансові вкладення» № 58 та Кредиту рахунку № 91.

Корисні поради

За рахунком № 99 аналітичний облік повинен забезпечувати формування даних, які необхідні для складання звітності з прибутку і збитків.