Як списати збиток від продажу

Як списати збиток від продажу

Досить часто компанії розпродають власне майно набагато дешевше, ніж придбали його спочатку, оскільки в деяких випадках необхідно швидко продати невикористовувані основні засоби. Внаслідок вчинення такого правочину підприємство отримує значний збиток, але таку операцію необхідно відобразити в бухгалтерському та податковому обліку, враховуючи деякі нюанси.

Інструкція

  1. Податковий кодекс говорить, що при продажу основних засобів організація повинна порівнювати дві величини: виручку від реалізації, без урахування ПДВ, суму залишкової вартості, а також витрати, які безпосередньо пов’язані з продажем. У тому випадку, якщо перша величина має менший показник, ніж друга, з’являється збиток.
  2. У податковому обліку списуйте збиток в інші витрати рівними частками і протягом певного терміну, що дорівнює різниці між фактичним терміном експлуатації до того як майно було продано, і терміном корисного використання майна. Списання збитків виробляєте, починаючи з місяця, наступного за місяцем реалізації майна.
  3. Збитки при продажу майна в бухгалтерському обліку відобразіть в повній сумі, і тільки в тому періоді, коли збиткова угода відбулася. Внаслідок різниці між бухгалтерським і податковим обліком утворюється тимчасова віднімається різниця, що породжує відстрочений податковий актив.
  4. Приміром, на балансі підприємства значиться основний засіб, первісна вартість якого і за даними бухгалтерського, і за даними податкового обліку становить 100 000 рублів. Термін його корисного використання дорівнює 12 місяцям, нарахована амортизація на початок травня поточного року становить 50 000 рублів, залишкова вартість дорівнює різниці між початковою вартістю та нарахованою амортизацією, а термін фактичного використання досяг 6 місяців.
  5. У травні організація продала майно за 60 00 рублів, здійснивши такі проводки: «Вибуття основних засобів» Дебет № 01 — «Основні засоби в експлуатації», кредит рахунку № 01. В результаті буде показана початкова вартість об’єкта. Потім показується виручка від реалізації об’єкту: «Дебет № 62 — Кредит № 91»; нарахування податку на додану вартість: «Дебет № 91 — Кредит № 68»; вибуття основних засобів, тобто списання амортизації: «Дебет № 02 — Кредит № 01 »; списання залишкової вартості об’єкта:« Дебет № 99 — Кредит № 91 ».

    60 000 — ПДВ — (100 000 — 50 000) — підсумок буде дорівнює сумі збитку від продажу майна.
  6. Існує думка, що при продажу майна в збиток підприємство повинно відновлювати ПДВ, який був прийнятий до відрахування і припадав на амортизовану вартість.

Зверніть увагу

Якщо в якомусь періоді був проданий об’єкт, Неамортизований до кінця, то у витратах з метою оподаткування підприємство повинно визнати менший розмір суми, ніж в бухгалтерському обліку

Корисні поради

При амортизації основних засобів Податковий кодекс дозволяє застосовувати спеціальні коефіцієнти, якими коригується норма амортизації.