Як списувати витрати на будівництво

Як списувати витрати на будівництво

Для визначення собівартості будівельних робіт бухгалтери ведуть своєчасне, повне і достовірне відображення всіх фактично понесених витрат. У бухгалтерії списання витрат на будівництво відбувається на підставі правил, затверджених ПБО 2 / 2008 (27). Дані витрати визначаються виконаними будівельними роботами і припадають на них капітальними витратами.

Інструкція

  1. Виводьте щомісячно по кожному об’єкту будівництво загальну суму фактичних витрат із зазначенням їх кошторисної вартості. Розподіліть всі витрати за певними статтями: матеріали, заробітна плата, витрати на експлуатацію будівельної техніки, втрати від браку та інші витрати.
  2. Складіть звіт про витрату основних матеріалів, використаних в будівництві, який підписується виконавцем робіт, що виступає як матеріально-відповідальної особи на споруджуваному об’єкті. На підставі даного звіту зробіть списання витрат на матеріали. Для цього відкрийте кредит за рахунком 10.8 «Будівельні матеріали» з кореспонденцією за рахунком 08.3 «Будівництво об’єктів основних засобів».
  3. Виконайте розрахунок нарахованої суми заробітної плати робітникам, які безпосередньо зайняті в будівельних і монтажних роботах. Вкажіть кількість відпрацьованих людино-годин. Спишіть витрати на будівництво по оплаті праці на кредит рахунку 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці» з кореспонденцією на рахунок 08.3. З цих же рахунках проводиться списання витрат на заробітну плату працівникам, які зайняті в обслуговуванні будівельної техніки.
  4. Визначте витрати підприємства з управління та обслуговування будівельних робіт. Дані витрати списуються відкриттям кредиту по рахунку 25 «Загальновиробничі витрати» і рахунку 26 «загальногосподарські витрати». Ведіть аналітичний облік за даними рахунками в спеціальних відомостях, які визначаються галузевими методичними рекомендаціями.
  5. Спишіть понесені витрати на будівництво по шлюбу на дебет рахунку 28 «Брак у виробництві», а компенсації на покриття цих витрат відображаються на кредиті рахунку 28. Після зіставлення цих величин, визначте остаточну величину втрати від браку і спишіть в собівартість будівельних робіт за рахунком 08.3.