Як списувати витрати на продаж

Як списувати витрати на продаж

Витрати на продаж відображаються в балансовому рахунку 44 і узагальнюють інформацію про витрати, які пов’язані з реалізацією продукції, робіт і послуг. За дебетом рахунка 44 відбувається накопичення суми витрат підприємства, які потребують повного чи часткового списання.

Інструкція

  1. Ознайомтеся з Положенням з бухгалтерського обліку ПБУ 10/99 «Витрати організації» в редакції від 1 січня 2011 року, в якому встановлює порядок списання витрат на продаж. Згідно з постановою списання накопиченої суми відбувається одноразово у кінці звітного періоду, а також списується частина витрат, яка припадає на вартість реалізованих товарів.
  2. Розподіліть при частковому списанні витрати на транспортування та пакування продукції на підприємстві, що займається промислової, торгової, виробничої або посередницькою діяльністю. Організації, що займаються заготівлею та переробкою сільськогосподарської продукції, списують витрати на дебет за рахунком 15 «Заготівельні та придбання матеріальних цінностей», а також за рахунком 11 «Тварини на відгодівлі та вирощуванні».
  3. Застосовуйте встановлений обліковою політикою спосіб списання витрат на продаж тільки для бухгалтерського обліку. Формуючи фінансові результати для оподаткування, організації повинні керуватися відповідно до п.2.3 Інструкції № 62 галузевими рекомендаціями, які регламентовані Мінекономрозвитку та Мінфіном Російської Федерації.
  4. Списуйте суму витрат обігу від реалізованих товарів на дебет рахунку реалізації, крім сум витрат на оплату відсотків по банківських кредитах і транспортних витрат. Сальдо по рахунку 44 буде дорівнює сумі витрат на продаж, які припадають на нереалізовані товари за звітний період.
  5. Розраховуйте суму витрат обігу, які відносяться до залишку продукції на кінець місяця, за середнім відсотком витрат на продаж, враховуючи перехідний залишок на початок місяця. Списання відсотків за користування кредитом відбувається через включення грошових коштів до складу операційних витрат і відображення їх на рахунку 91.