Як ставитися до демократії

Як ставитися до демократії

Демократичний режим сьогодні прийнято вважати якщо не єдино можливим, то вже, принаймні, найбільш прогресивним і гуманним державним ладом. Однак в історії світової думки було чимало прикладів критичного ставлення до демократії.

Інструкція

  1. Звичайно, сучасні структури державної влади значно відрізняються від їх попередниці — афінської демократії — адже тоді право брати участь у політичному житті надавалося обмеженому колу вільних чоловіків. Проте, подібний лад мав місце, так само як і критика на його адресу філософом Платоном. У своєму діалозі «Протагор» мислитель вустами Сократа іронічно зауважує, що при зведенні будівлі люди звертаються до зодчому, при створенні судна — до кораблебудівнику, і лише коли справа стосується управління державою кожен готовий судити і давати поради. У своїй праці «Держава» Платон прямо називає демократію найменш успішним ладом, оскільки натовп не може приймати ефективних рішень. Солідарний зі своїм попередником і Аристотель, який в «Політиці» невисоко оцінює демократію. На думку філософа, вона закономірно вироджується в «охлократію» — влада натовпу.
  2. Колискою сучасної демократії по праву вважаються Сполучені Штати. Її принцип базується на уявленні про невід’ємні природні права людини — на життя, свободу, власність. Тоді ж отримали розвиток виборні інститути влади. Проте до загального виборчого права всі країни йшли не один рік і навіть не одне століття. Так, у самій Америці жінки отримали можливість голосувати лише в 1920 році, а майновий та освітній цензи були скасовані лише в 70-і роки минулого століття. Сьогодні відмовити будь-кому у виборчому праві, значить, поставити під сумнів його людську гідність. Найчастіше під демократією розуміється не політичний режим тієї чи іншої ефективності, а рівень гуманності суспільства і цінності людських прав і свобод.
  3. Концептуально, як ідеальна модель, демократія являє собою справедливий устрій політичної системи, при якій кожна людина має шанс проголосувати за представника партії, що виражає його інтереси. Те, що існуючі демократії далекі від ідеалу не робить цю модель менш життєздатною, ніж інші режими. Однак самі по собі вибори не принесуть справедливості до тих пір, поки рівень правової культури та громадянської самосвідомості залишається низьким.