Як стиснути файл mdf


 

Система управління базами даних Microsoft SQL Server сьогодні є однією з найбільш гнучких і потужних. Всі дані баз, що обслуговуються їй, зберігаються в mdf-файлах (Master Database File). При інтенсивному використанні бази (багаторазових вставках і видаленнях рядків таблиць) відбувається фрагментація файла-контейнера. Його обсяг починає сильно перевищувати реальний обсяг даних, що зберігаються в базі. Якщо необхідно, можна стиснути файл mdf, використовуючи SQL Server.Вам знадобиться

— Microsoft SQL Server, що працює на локальному комп’ютері;
- SQL Server Management Studio.

Інструкція


 1. Як стиснути файл mdf

                З’єднайтесь з сервером баз даних. У SQL Server Management Studio виберіть пункт «Connect Object Explorer …» розділу File головного меню. З’явиться діалог Connect to Server. Цей же діалог відображається автоматично після запуску SQL Server Management Studio. Виберіть елемент Database Engine списку Server type. В текстовому полі Server name вкажіть локальне ім’я комп’ютера. У списку Authentication зробіть поточним пункт, відповідний типу аутентифікації, підтримуваного локальним SQL-сервером. При виборі SQL Server Authentication в поля User name і Password введіть дійсні облікові дані. Натисніть кнопку Connect.

 2. Як стиснути файл mdf

                Почніть процес додавання існуючої бази даних. Виділіть елемент Databases в панелі Object Explorer. Клацніть по ньому правою кнопкою миші. У контекстному меню виберіть «Attach …».

 3. Як стиснути файл mdf

                Виберіть файл mdf для приєднання. У діалозі вікна Attach Databases натисніть кнопку «Add …». У дереві папок Select the file діалогу Locate Database Files знайдіть і розгорніть каталог з mdf-файлом. Виділіть його і натисніть кнопку OK.

 4. Як стиснути файл mdf

                Додайте нову базу даних, що міститься в mdf-файлі. У вікні Attach Databases проконтролюйте правильність вказівки шляху. Виберіть єдиний елемент в списку Databases to attach. У групі елементів управління Database details видаліть пункт, відповідний log-файлу, якщо він не знайдений (в поле Message виведено повідомлення Not found). Для цього натисніть кнопку Remove. Натисніть кнопку OK.

 5. Як стиснути файл mdf

                Почніть стиснення mdf-файлів. У вікні Object Explorer знайдіть елемент, відповідний щойно доданої базі даних. Виділіть його. Клацніть по ньому правою кнопкою миші. У контекстних меню вибирайте пункти Tasks, Shrink, Files.

 6. Як стиснути файл mdf

                Стисніть mdf-файл. У вікні Shrink File виберіть опцію Release unused space. Натисніть кнопку OK і дочекайтеся завершення операції.

 7. Як стиснути файл mdf

                Виведіть раніше приєднану базу даних з під управління сервера. У вікні Object Explorer клацніть по пункту, що відповідає базі даних, доданої на четвертому кроці. У контекстних меню виберіть пункти Tasks і Detach. Натисніть кнопку OK у вікні. Після цього mdf-файл можна використовувати за власним розсудом.