Як створити електронний підручник

Як створити електронний підручник

Давайте спочатку визначимося, що ж таке електронний підручник. Це розроблене і затверджене офіційно посібник, в якому міститься матеріал, придатний для освоєння і викладений доступно. Перевагою електронного підручника є його інтерактивність, а також можливість пересилки по електронній пошті і зберігання на електронних носіях, таких як диски та флеш-накопичувачі.

Інструкція

  1. Підготовчий етап передбачає написання тексту книги, підбір довідкового та ілюстративного матеріалу, створення сценарію навчальної програми та ескізів інтерфейсу, а ще сценаріїв окремих блоків (відеофрагментів, анімаційних фрагментів, програм, які реалізують комп’ютерне моделювання, блоків перевірки знань і т.д.). На даному етапі при необхідності розробляються різні варіанти представлення всього навчального матеріалу (як за змістом, так і за формою). При роботі з текстом книги слід виконати структуризацію матеріалу з поданням точного списку необхідних тем, які необхідно викласти в даній книзі, поділом на параграфи, глави і т.п. Будь розділ і в цілому навчальний курс досягне мети, коли спочатку визначено, які навички і знання студенту повинні бути дані. Доцільно використовувати різні мнемонічні прийоми, в тому числі шрифтові виділення, використання графіки, графіки і мультиплікації. Необхідно узагальнення висновків: сформулювати основні положення, включити зведення формул, скласти необхідні таблиці. Бажано ретельно відредагувати текст, щоб у нього не вносити великих змін в подальшому. Перетвориться в гіпертекст остаточно відредагований текст.
  2. На основному етапі виконується робота з безпосереднього створення книги. При цьому зміст має превалювати над формою його подання. Форма подання має бути строгою. Сторінка не містить зайвої інформації (текстової чи графічної), фон повинен бути однотонним. Слід при підборі гарнітури шрифту виходити з того, що читаність того тексту, який написаний гарнітурою без серифів, вище, ніж тексту з гарнітурою зарубками. Застосування графічних форматів, що включає стиснення зображення, дозволить скоротити загальний обсяг книги.
  3. При створенні або розробці таких підручників матеріал розбивають на закінчені модулі за змістом, так звані розділи. Кожен розділ повинен складатися з частин, кожна з яких містить мінімум тексту і легко сприймається візуально. Також в хороших підручниках передбачена можливість переміщення по частинах підручника в якому порядку. Кожен розділ повинен складатися з теоретичної частини, прикладів, вправ на закріплення вивченого матеріалу, коментарів та контрольної роботи, яка може бути представлена ​​у вигляді тестів. Всі розділи повинні бути пов’язані гіпертекстовими посиланнями, які забезпечують вільний перехід до кожного з них. Крім цього електронний підручник повинен бути розроблений диференційовано за рівнями складності. І повинен бути присутнім ілюстративний матеріал і різні графічні схеми. Розробку підручника можна спростити, якщо скористатися спеціалізованим програмним забезпеченням. Існують організації, найчастіше навчальні, які займаються цим професійно.

Зверніть увагу

Крім переваг у електронних підручників є й недоліки. Використання електронного підручника передбачає наявність комп’ютера і певного програмного забезпечення. Також немає живого спілкування, і збільшується навантаження на очі. Саме створення електронного підручника вимагає великої кількості часу, ретельного планування та спеціальної методологічної підготовки. Крім цього, кожен «серйозний» підручник повинен пройти необхідні тести.

Корисні поради

Електронні підручники доцільно використовувати в тих галузях знань, які можна глибоко структурувати. Використання таких підручників для самостійної роботи при очному і дистанційному навчанні допомагає кращому засвоєнню матеріалу, що вивчається. Можливість використання додаткових матеріалів розширює кругозір учнів. Крім цього зручно проводити контроль знань на різних етапах роботи, будь то вивчення матеріалу, його закріплення чи практичне завдання. Якщо матеріал недостатньо засвоєний завжди є можливість повернутися і ще раз вивчити, а потім перевірити свої знання.