Як створити файл в паскалі

Як створити файл в паскалі

Паскаль є одним з найпоширеніших мов програмування завдяки своїй простоті і великий функціональності. Через Паскаль можна здійснювати роботу з файлами, створюючи чи змінюючи їх за допомогою відповідних функцій.

Інструкція

 1. Для створення текстового файлу в Паскаль необхідно задати змінні відповідного типу, які будуть записуватися у відповідний розділ пам’яті. Щоб це здійснити можна скористатися різними функціями мови. Всі дані і змінні записуються за допомогою стандартної операції Writeln (досить задати додатковий параметр).

  Program CreateFile;

  var textfile: Text; nametype: String; textstring: String; a, b: integer;

  Де textfile — змінна типу Text, що містить в собі ім’я файлу. Nametype — тип введення тексту, якій присвоюється String. Textstring — текстовий рядок відповідного типу. A і b є допоміжними змінними, які зберігають целоісчісляемие цифрові значення.
 2. Запропонуйте користувачеві ввести тип потрібного файлу nametype. Його необхідно пов’язати з самим файлом textfile.

  Writeln (‘Please, type the name of data typing’);

  Readln (nametype);

  Assign (textfile, nametype);
 3. Відкрийте файл для запису даних і запропонуйте користувачеві ввести спочатку кількість рядків для запису, а потім їх вміст. Дані будуть по черзі вноситися в сам документ.

  Rewrite (textfile);

  Writeln (‘Type numbers of strings:’);

  Readln (b); {змінна, яка зберігає кількість рядків}

  Writeln (‘Please, type the strings:’);
 4. Для запису фіксованої кількості рядків скористайтеся циклом, перший параметр якого повинен відповідати номеру першого рядка файлу, в даному випадку цифрі 1.

  For a: = 1 to b do

  Begin

  Readln (textstring);

  Writeln (textfile, textstring); {функція запису в файл}

  End;
 5. Завершіть роботу з файлом і закінчите програму використанням відповідних функцій. Також виведіть повідомлення про успішну запису. Щоб уникнути проблем з виведенням виставте повторний readln.

  Close (textfile);

  Writeln (‘Success «);

  readln;

  End.
 6. Файл успішно створений. Відкомпілюйте і збережіть скрипт через меню використовуваного середовища програмування.