Як створити кафедру

Як створити кафедру

Кафедра — це основне підрозділ вузу, що забезпечує проведення навчальної, наукової та методичної роботи. Кафедри можуть входити до складу факультетів або підпорядковуватися безпосередньо адміністрації вузу.

Інструкція

  1. Міжфакультетські кафедри (філософії, іноземних мов, фізичного виховання та ін) зазвичай створюються при формуванні вузу, так як предмети, що викладаються і вивчаються на них, входять до обов’язкового дисциплінарний мінімум вищої професійної освіти, незалежно від профілю навчального закладу. Вкажіть найменування цих кафедр у статутних документах вузу. Складіть штатний розклад і оголосіть конкурс на заміщення вакантних посад професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів. Тільки після того як ці підрозділи будуть сформовані, ви зможете подати необхідний пакет документів до Департаменту освіти і отримати ліцензію на надання освітніх послуг.
  2. Для повноцінної роботи вузу за обраним профілем, створіть спеціалізовані кафедри в складі факультетів або підкоряються безпосередньо вам як ректору. Складіть штатний розклад і оголосіть конкурс на заміщення вакантних посад професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів та асистентів. Питання про створення кафедри вирішується тільки на Вченій раді вузу за поданням декана факультету.
  3. Сформуйте склад і проведіть засідання Вченої ради вузу для прийняття рішення про створення нового підрозділу. Розгляньте всі кандидатури на посаду завідувача кафедрою і проведіть таємне голосування. Видайте наказ про створення кафедри. Окремим наказом призначте завідувача і затвердите штатний розклад підрозділу. Зверніть увагу: будь-яка кафедра повинна мати у своєму складі не менше п’яти викладачів, з яких як мінімум троє повинні мати вчені ступені і звання. Накази повинні бути підписані, крім ректора і секретаря Вченої ради, головним бухгалтером та начальником відділу кадрів вузу.
  4. За запитом, сформованому завідувачем і затвердженим на засіданні кафедри, забезпечте навчальний процес і наукову діяльність підрозділу всім необхідним: відповідними приміщеннями, меблями, обладнанням, навчальною і науковою літературою. Прийміть і річний план навчальної, наукової та методичної роботи, прийнятий на засіданні кафедри.