Як створити первинну профспілкову організацію


 

Первинна організація — початкова ланка профспілки. Вона створюється на підприємстві, в установі, організації з числа співробітників і з їх ініціативи. Члени профспілки представляють та захищають інтереси всіх працівників підприємства, ведуть переговори з керівництвом, беруть участь у вирішенні трудових спорів тощо Права, обов’язки, відповідальність та особливості створення первинної профспілкової організації встановлені федеральним законодавством.Інструкція

 1. Створіть ініціативну групу. До неї мають увійти не менше трьох співробітників вашого підприємства у віці від 14 років, які мають російське громадянство. Членами ініціативної групи можуть стати як учасники профспілкового руху, так і люди, тільки планують вступити в профспілку.
 2. Проведіть підготовчу роботу. Ініціативна група повинна поспілкуватися з більшістю співробітників підприємства, з’ясувати їхнє ставлення до ідеї створення первинної профспілкової організації, зібрати та узагальнити скарги та пропозиції з організації праці. На підставі висловлювань працівників ви зможете зробити висновок про необхідність створення профспілкового ланки і головних напрямах його діяльності.
 3. Призначте дату і час проведення установчих зборів. Щоб не загострювати відносини з працедавцем, проведіть його на нейтральній території в неробочий час. Запрошення розішліть всім співробітникам, включаючи керівників. Запрошуючи, переконуйте колег, але не наполягайте на їхній присутності. Участь у профспілковій організації — виключно добровільне право кожного.
 4. Підготуйте порядку зборів і проекти установчих документів. Порядок денний повинна включати такі основні пункти:
  - Створення первинної профспілкової організації, вибір галузевої профспілки, реєстрація юридичної особи;
  - Обрання голови первинної організації, членів профспілкового комітету, членів ревізійної комісії;
  - Затвердження Положення про первинну профспілкову організацію.
 5. Проведіть установчі збори в призначений термін. Члени ініціативної групи, які є засновниками первинної профспілкової організації, повинні виступити з доповідями (повідомленнями) про цілі і завданнях профспілки, про переваги та перспективи первинної організації на підприємстві.
 6. Надайте можливість учасникам зборів задати всі їхні запитання. Обов’язково обговоріть необхідність реєстрації первинної організації як юридичної особи. Закон не вимагає цього в категоричній формі. Первинні організації, не утворили юридична особа, передають право ведення їх фінансової звітності в обласна профспілка. Також важливо вибрати галузева профспілка, то вищестояще ланка, яка буде направляти та контролювати діяльність вашої організації.
 7. Ознайомте учасників зборів з основними пунктами положення про первинну профспілкову організацію. Воно повинно бути складено відповідно до чинного закону. У положенні обов’язково вкажіть мету, завдання, права профспілки, його обов’язки по відношенню до працівників, порядок взаємодії з роботодавцем, механізм вступу до профспілки і виходу з нього, розмір членських внесків, регулярність проведення профспілкових зборів і т.д.
 8. Проведіть таємне або відрите голосування по кожному пункту порядку денного. Підсумки зборів відобразіть в протоколі. У ньому вкажіть дату, час, місце проведення зборів, кількість учасників. Перерахуйте питання, з яких проводилося обговорення і результати голосування. До протоколу прикладіть список всіх присутніх працівників.
 9. Повідомте керівництво підприємства про створення первинної профспілкової організації. Поставте первинну організацію на облік в обласній раді профспілок.
 10. Якщо прийнято рішення про реєстрацію юридичної особи, зверніться в податкову інспекцію за місцем знаходження вашого підприємства протягом місяця з моменту створення первинної профспілкової організації. В обов’язковому порядку ви повинні надати оригінали або нотаріально засвідчені копії положення про первинну профспілкову організацію, протоколу установчих зборів, список учасників профспілки. Повний перелік необхідних документів уточніть в органі державної реєстрації.

Корисні поради

Зверніться по допомогу в обласний комітет профспілки вашої галузі. Там вам пояснять, як провести установчі збори, забезпечать зразками необхідних документів, перевірять правильність складання положення про первинну профспілкову організацію.