Як створити резервний фонд

Як створити резервний фонд

Для забезпечення стабільності господарського розвитку підприємства створюють резервний фонд, який може бути витрачений на певні потреби компанії. Наявність капіталу дозволяє впевнено планувати діяльність, оскільки можна врахувати незаплановані витрати і непередбачені ситуації. Формування резервного фонду встановлено законодавчо, тому необхідно дотримуватися певних правил.

Інструкція

  1. Визначте цілі резервного фонду. Законодавчо передбачено обов’язкове формування резерву на покриття збитків, викуп акцій товариства або погашення облігацій. Однак підприємство має право направити дані кошти на погашення заборгованості по заробітній платі, забезпечення виплат по дивідендах, розрахунки з персоналом, погашення кредиторської заборгованості, збільшення статутного капіталу, загальногосподарські потреби та інші витрати.
  2. Впишіть в статут підприємства цілі, на які може бути витрачений резервний фонд. Визначте мінімальний розмір фонду і суму щорічних відрахувань на його поповнення. Законодавчо визначено, що поповнення не повинно бути менше 5% чистого прибутку підприємства, отриманого в звітному році.
  3. Проведіть щорічні збори засновників підприємства, на якому приймається рішення про коригування суми відрахувань до резервного фонду та визначення необхідності його витрати. Складіть і завірте протокол зборів засновників. Видайте наказ про поповнення фонду або його призначення.
  4. Відобразіть в бухгалтерському обліку чистий прибуток на кредиті рахунку 84 «Нерозподілений прибуток» і дебеті рахунку 99 «Прибутки та збитки». Перерахуйте кошти до резервного фонду відкриттям кредиту по рахунку 82 «Резервний капітал» в кореспонденції з рахунком 84. Якщо підприємство за результатами звітного року отримало збиток, то його необхідно покрити за допомогою коштів резервного фонду. При цьому відкривається дебет за рахунком 82 і кредит за рахунком 84 «Непокритий збиток».
  5. Для погашення облігацій кошти перераховуються з дебету рахунку 82 на кредит рахунку 66 або 67 «Розрахунки по кредитах і позиках». Для погашення заборгованості із заробітної плати резервний фонд перераховується на кредит рахунку 70 «Розрахунки з оплати праці». При підвищенні статутного капіталу використовується кредит рахунку 80 «Статутний каптал», видається відповідний наказ по підприємству і реєструються зміни в податковому органі і статутних документах.