Як створити сільськогосподарський кооператив


 

Сільськогосподарська діяльність різноманітна, складна і часто потребує об’єднання зусиль багатьох людей. Самостійне ведення господарства, пов’язане із заготівлею кормів, обробкою сільськогосподарських угідь, вирощуванням племінної худоби пов’язане з багатьма труднощами. У ряді випадків для підвищення ефективності роботи на селі доцільно створити виробничий або збутовий кооператив.Інструкція

  1. Визначте вид кооперативу, який ви маєте намір створити. Відмінність між виробничим і споживчим кооперативом полягає в тому, що перша форма є комерційною організацією, націленої на отримання прибутку, а споживчий кооператив, будучи некомерційною структурою, має на меті зниження витрат на виробництво продукції.
  2. Опитайте зацікавлених осіб, для кого об’єднання в кооператив може принести вигоди і переваги. Це можуть бути власники особистих господарств, фермери, індивідуальні сільські підприємці, які проживають в одній місцевості. З’ясуйте, хто з жителів має бажання стати членом об’єднання. Визначте ініціативну групу, яка візьме на себе вирішення організаційних питань.
  3. Намітьте дату і місце проведення загальних зборів. Підготуйте до цієї зустрічі проекти статуту кооперативу та інших документів, що регламентують його діяльність, включаючи цільові програми. Доведіть інформацію про збори до всіх зацікавлених осіб.
  4. Проведіть збори, на яких розгляньте питання про затвердження статуту організації, а також про вибір органів управління кооперативом. Одним з пунктів порядку має стати також визначення розміру та порядку сплати пайових внесків. Забезпечте ведення протоколу зборів. Протокол повинен містити в собі рішення про створення кооперативу.
  5. Зберіть і подайте до реєструючого органу пакет документів, необхідних для реєстрації кооперативу, включаючи нотаріально завірену копію статуту (установчого договору), копію рішення про створення об’єднання громадян, відомості про засновників, квитанцію про сплату державного мита.
  6. Після державної реєстрації кооперативу здійсните його постановку на податковий облік, а також на всі інші види обліків; отримаєте коди Держкомстату, відкрийте рахунок у банку. З цього моменту кооператив має право здійснювати передбачені його статутом види діяльності, спрямовані на задоволення потреб членів кооперативу.
  7. Визначте потреби кооперативу в позикових коштах. Організованою структурі споживачів значно простіше отримати цільовий кредит у банку або кредитній спілці. З’ясуйте, чи є можливість отримання цільового фінансування через участь в муніципальних або федеральних програмах підтримки сільгоспробітників. Всі рішення про стороннє фінансування діяльності кооперативу повинні бути затверджені правлінням або загальними зборами організації.