Як створити свій фонд

Як створити свій фонд

Фонд — це некомерційна організація, що представляє собою об’єднання майна кількох фізичних або юридичних осіб для досягнення певних цілей. Фонд необхідний тому, хто хоче займатися благодійною чи іншої суспільно корисною діяльністю. Він створюється одним або кількома засновниками шляхом прийняття рішення про його заснування і реєструється в Міністерстві Юстиції російської Федерації. Засновники формують майно фонду.

Вам знадобиться

Необхідно придбати Федеральний Закон «Про некомерційні організації» від 12.01.1996 р.

Інструкція

 1. Російське законодавство не містить переліку видів фондів. Найпростіша їх класифікація — класифікація за ознакою установи. Приватні фонди створюються фізичними особами, наприклад, членами сім’ї. Корпоративні фонди можуть створюватися компаніями або некомерційними організаціями. Громадські фонди створюються громадськими об’єднаннями або ініціативними групами громадян. Існують і змішані фонди.
 2. Фонд є юридичною особою, Це означає, що він має право від свого імені набувати і здійснювати майнові та немайнові права і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді. Фонд вважається створеним з моменту його державної реєстрації і не має обмежень терміну діяльності, якщо інше не встановлено в його установчих документах.
 3. Створення фонду відбувається за рішенням його засновників (або засновника). У першому випадку засновники фонду проводять збори, на яких приймають рішення про заснування фонду. На ньому ж затверджується статут фонду — його основний документ, в якому прописані його мети. Якщо засновник фонду один, то він особисто приймає рішення про заснування фонду та затверджує статут.
 4. Джерелами формування майна фонду можуть бути надходження від засновників, добровільні внески будь-яких зацікавлених осіб, доходи від ведення підприємницької діяльності та будь-які інші засоби. Згідно із законодавством, отримана фондом прибуток не розподіляється між засновниками. Майно і всі описані надходження є власністю фонду. Вони використовуються в цілях, визначених статутом.
 5. Фонди, як і інші некомерційні організації, реєструються у територіальному органі Міністерства Юстиції Російської Федерації. Для реєстрації фонду необхідні такі документи:

  1. заява;

  2. статут у трьох примірниках;

  3. рішення про заснування фонду в двох примірниках;

  4. відомості про засновників у двох примірниках;

  5. квитанція про сплату державного мита (розмір мита — 4000 рублів);

  6. відомості про місце знаходження постійно діючого органу фонду для здійснення зв’язку з ним.