Як стягнути борг з поручителя

Як стягнути борг з поручителя

Стягнення боргу з поручителя є наслідком поручительства — досить поширеного способу забезпечення боргових зобов’язань. Відповідно до законодавства поручитель повинен відповідати перед кредитором за виконання зобов’язань по сплаті кредиту позичальником в повній мірі або частково.

Інструкція

  1. Врахуйте, що в російській практиці кредитування найчастіше відповідальність за сплату боргу позичальник і поручитель несуть солідарно. Але Цивільний кодекс не забороняє встановлення субсидіарної відповідальності, коли поручитель зобов’язаний відповідати за боргами позичальника тільки за відсутності коштів у останнього. При солідарній відповідальності кредитор має право вимагати від поручителя та боржника виконання зобов’язань спільно або від кожного окремо. При цьому поручитель може відповідає за сплату відсотків, відшкодування судових витрат та інших витрат, понесених кредитором при стягненні боргу.
  2. При стягненні боргу з поручителя зверніть увагу на деякі нюанси. Відповідно до законодавства кредитор має право стягнути з поручителя на тільки суму основного боргу по кредиту і відсотків за користування ним, а й суму штрафів за несвоєчасне їх повернення. Однак договором поруки може бути передбачена відповідальність поручителя тільки за повернення суми боргу і відсотків по ньому. В цьому випадку кредитор не має права вимагати від нього повернення неустойок та штрафів.
  3. При складанні позовної заяви до суду обов’язково враховуйте термін дії договору поручительства. Законом передбачено, що стягувати суму боргу з поручителя кредитор може тільки протягом одного року з моменту порушення умов договору, а в подальшому перед кредитором буде відповідати тільки сам боржник. Але в деяких випадках термін поруки може бути закріплений у договорі. При цьому термін дії кредитного договору може перевищувати термін дії договору поручительства. У такій ситуації кредитор не має права стягувати з поручителя суму боргу до закінчення дії кредитного договору, оскільки не можна встановити фактичне виконання зобов’язань боржника перед ним.
  4. При зверненні до суду за стягненням боргу з поручителя враховуйте підвідомчість справ. Якщо банк звертається з позовом до поручителя, який є юридичною особою, то така справа буде розглядати арбітражний суд. Якщо позов пред’являється фізичній особі, то слід звертатися до суду загальної юрисдикції.