Як тимчасово прийняти на роботу


 

В організаціях на період відсутності працівника тимчасово приймається інший фахівець на ту ж посаду. Для цього оформляється строковий договір на час, наприклад, декретної відпустки, відпустки по догляду за дитиною. Складається наказ, робиться запис у трудову книжку. Після закінчення терміну дії договору видається наказ про звільнення, а колишній працівник приступає до виконання своєї трудової функції.Вам знадобиться

— документи компанії;
- Документи працівника;
- Штатний розклад;
- Бланк договору;
- Бланк наказу (форма Т-1).

Інструкція

  1. У деяких компаніях на посаду тимчасово відсутнього працівника через хворобу або у зв’язку з тривалою відрядженням приймається інший фахівець за строковим договором. Але середній заробіток в цих випадках виплачується відрядженому, хворому співробітникові. Відповідно, відбувається подвійна оплата двом фахівцям з однієї штатної одиниці. Це один мінус. А другий полягає в тому, що порушується штатна політика, так як посада одна, а по ній трудяться два співробітники. В такому випадку роботодавцем не дотримуються норми ТК РФ.
  2. При відсутності працівників у зв’язку з відрядженням, тимчасовою непрацездатністю найправильніше оформити суміщення професій або тимчасово взяти сумісника. В цьому випадку не порушиться закон, а також виплачуватися буде тільки частина від окладу за посадою.
  3. Для оформлення за строковим договором приймайте співробітників на ті посади, які є вільними. Це стосується до одиниць працівників, які відсутні з причини декрету, догляду за дітьми. Попросіть фахівця, що претендує на вакансію, написати заяву. Як правило, в ньому вказується посада, відділ, куди оформляється працівник. Також прописуються терміни, в які працівник буде заміщати тимчасово відсутнього працівника.
  4. Оформіть трудовий договір. Пропишіть в документі умови праці працівника. Встановіть оклад, премію, доплати в такому розмірі, як це зазначено в штатному розкладі по конкретній посаді. Закінчення строку дії договору можна написати такий спосіб. Приміром, до фактичного виходу на роботу співробітниці, яка в даний час знаходиться у відпустці по догляду за дитиною.
  5. Видайте наказ. Вкажіть умови виконання трудової функції працівника так, як це зазначено в терміновому договорі. Завірте розпорядчий документ підписом керівника. Ознайомте з наказом співробітника під розписку.
  6. На підставі наказу зробіть запис у трудову книжку фахівця. Внесіть застереження про те, що співробітник прийнятий на час відсутності основного працівника. Після закінчення терміну дії договору, тобто після виявлення бажання співробітниці (письмово) приступити до своїх обов’язків, складається наказ про розірвання трудових відносин. Коли розпорядчий документ не видається в разі закінчення строку договору, фахівець вважається прийнятим на невизначений термін.