Як транспонувати матрицю

Як транспонувати матрицю

За визначенням з курсу лінійної алгебри матрицею називається сукупність чисел розташованих у вигляді таблиці з кількістю рядків m і кількістю стовпців n. Елементами матриці можуть бути, наприклад комплексні або дійсні числа. Матриці позначаються записом виду A = (aij), де aij — елемент, розташований на i — му рядку і j — му стовпці.

Інструкція

 1. Нехай дана деяка матриця A = (aij) розмірності m * n.

  Матриця, отримана з матриці A шляхом перестановки рядків і стовпців, називається транспонованої матрицею і позначається AT. Елементи матриці AT складаються з елементів матриці A наступним способом

  aij = aji, i = 1, …, m; j = 1, …, n

  Матриця AT = (aij), при цьому має розмірність n * m.

  Квадратна матриця називається симетричною, якщо для неї вірно рівність A = AT.
 2. Для транспонованої матриці вірні наступні співвідношення:

  (AT) T = A,

  (A + B) T = AT + BT,

  (A * B) T = AT * BT,

  (Λ * A) T = λ * AT, де λ — скаляр,

  det A = det AT, тобто визначник матриці дорівнює визначник транспонованої матриці.