Як укласти агентський договір


 

Агентський договір укладається між принципалом (замовником послуг) та агентом (посередником у реалізації доручення). Необхідність у такого роду угоді виникає, коли одна сторона з яких-небудь причин не бажає або не може самостійно займатися вирішенням завдання.


Інструкція

  1. У «шапці» агентського договору вказується місце і дата його складання / підписання, а також фактична інформація про принципалом і агентом. Якщо сторони є юридичними особами, то вноситься найменування компанії, посада та ПІБ уповноваженої підписувати угоду. Фізичні особи надають паспортні дані.

  2. У пункті «Предмет договору» принципал доручає агенту вчинення від її імені та в його інтересах певних дій за винагороду. Деталі доручення варто винести в додаток до договору, а тут зробити посилання на нього. Фінансові умови, термін та порядок оплати, валюта розрахунків прописуються в окремому пункті.

  3. Далі йде розділ «Права та обов’язки сторін», який відображає зобов’язання і порядок дій агента. Також вказується, що агент повинен інформувати принципала про стан справ з певною періодичністю, обумовлюються випадки, в яких потрібне узгодження питань з останнім і отримання його письмового схвалення, визначається форма звітності. У свою чергу, принципал зобов’язується надати агенту всі кошти, необхідні для реалізації поставленого завдання. Крім того, необхідно передбачити умови, за яких може відбутися розірвання договору.