Як укласти договір підряду

Як укласти договір підряду

Договір підряду часто використовується для оформлення відносин між організацією та залученої для разової чи тимчасової роботи людиною. Це робиться, коли немає можливості або необхідності приймати його в штат. Взаємні стосунки і зобов’язання при цьому регулюються нормами не трудового, а цивільного права.

Вам знадобиться

- Текст типового договору;
- Реквізити сторін;
- Авторучка;
- Друк.

Інструкція

  1. Зазвичай організації, що існують досить давно, розташовують типовим текстом цього документа. Якщо ж до такого способу оформлення відносин вдаються вперше, знайти зразок договору можна в інтернеті або доручити його розробку штатним юристам при їх наявності.

    Але найпростіше взяти стандартний текст договору й адаптувати під свої потреби, а потім погодити текст з юристом.
  2. У випадках, коли договір підряду укладається на тривалий термін або регулярно переукладається, в нього ні в якому разі не слід включати положення, на підставі яких він може бути визнаний трудовим договором. Наприклад, коло службових обов’язків (вони можуть бути тільки у найманого працівника, з яким укладається трудовий договір), режим і графік роботи і т.п. Повний перелік ознак трудового договору перерахований в Трудовому кодексі РФ, і при їх наявності будь-який суд в спірній ситуації кваліфікує ваш документ як суб’єкт трудового права з усіма витікаючими з цього зобов’язаннями перед працівником. Наприклад, оплата відпусток, лікарняних, виплата вихідної допомоги тощо
  3. Реквізити організації вносяться у відповідний розділ договору в тому ж порядку, як і в будь-який інший аналогічний документ: найменування, юридична та при наявності фактична адреса, контактний телефон, ІНН, КПП, ОГРН, банківські реквізити.

    Фізична особа же вносить свої ПІБ, адреса реєстрації і при необхідності фактичний, контактний телефон, паспортні дані (номер, серія, дата видачі та орган орган), ІНН, номер страхового свідоцтва ПФР та реквізити свого банківського рахунку, якщо винагорода за договором підряду виплачується безготівковим шляхом.

    ІПН та номер пенсійного страхового свідоцтва потрібні, так як роботодавець повинен утримувати з винагороди ПДФО і робити соціальні відрахування у позабюджетні фонди.
  4. Заповнений договір підряду скріплюється підписами сторін і печаткою організації.