Як утворити коротку форму

Як утворити коротку форму

У сучасній російській мові коротку форму мають якісні прикметники і пасивні дієприкметники. Щоб правильно використовувати їх у мовленні, необхідно знати основні правила утворення коротких різновидів, які, як і будь-які правила російської мови, мають низку закономірностей і винятків.

Інструкція

  1. Пам’ятайте, що короткою формою мають лише якісні прикметники. Короткий варіант утворюється від повної форми, відрізняючись від неї морфологічними ознаками та синтаксичною роллю. В однині короткі прикметники мають різні родові закінчення: в чоловічому роді це нульове закінчення, в жіночому — закінчення «а», в середньому — «о» чи «е». Формі множини відповідають закінчення «і» — «и». Наприклад, «новий» — «нов» — «нова» — «ново» — «нові».
  2. Освіта коротких прикметників іноді супроводжується рядом особливостей. Так, створення коротких форм чоловічого роду від прикметників з двома приголосними на кінці, може привести до появи між ними побіжного гласного. Наприклад, «дрібний» — «крейда», «похмурий» — «похмурий».
  3. Короткі форми прикметників, утворені від пасивних дієприкметників на «-нний», самі закінчуються на «-ан», «ян» або «-ен». Наприклад, «впевнений» — «впевнений». При цьому в російській мові існує й альтернативна форма на «-Енен», яка також є різновидом норми. Наприклад, від повного прикметника «бездушний» можна утворити дві короткі форми: «бездушні» і «нечутливості».
  4. Пам’ятайте, що не всі прикметники здатні мати коротку різновид. Винятком є ​​якісні прикметники у складі термінологічних назв («швидкий поїзд»), якісні прикметники зі значенням відносних («дружній»), багатозначні прикметники в деяких з своїх значень («бідний» в значенні «нещасного»), ряд віддієслівних прикметників з суфіксом « л »(« уміла »), прикметники в значенні ейфорію (« преумний »).
  5. Можливістю утворювати коротку форму мають також пасивні дієприкметники. Подібно прикметником, короткі причастя утворюються від повної форми за допомогою тих же родових закінчень. Наприклад, «відвіданою» — «подивимося» — «подивимося» — «подивимося» — «подивимося».