Як утворити причастя від дієслів

Як утворити причастя від дієслів

Всі причастя утворюються від дієслів, вони позначають ознаку предмета за дією і відповідають на питання: який, яка, яке, які. Перш, ніж приступати утворення дієприкметників, повторіть вивчений матеріал про дієслово.

Інструкція

  1. Напишіть дієслів 1 дієвідміни, наприклад, «посміхаються». Утворіть дієприкметник від дієслова теперішнього часу. Додайте суфікс-ющ-(-ущ-) і ви отримаєте причастя «усміхнений». Щоб утворити дійсне причастя від дієслова 2 дієвідміни, додайте суфікс-ащ-(-ящ-). (Дихати — дихаючий, фарбувати — фарбувальний, тримати — тримає).
  2. Розгляньте два словосполучення: розказана історія, яка розповіла дівчинка. У першому випадку історія кимось розказана, значить причастя страдательное. У другому словосполученні є той, хто розповів, значить, причастя «розповіла» є дійсним. Засвойте різницю між дійсними і пасивні дієприкметниками і проблем при утворенні їх від дієслів у вас не виникне.
  3. Дійсні дієприкметника минулого часу утворюються від основ невизначеної форми перехідних і неперехідних дієслів досконалого і недосконалого виду за допомогою суфіксів-ВШ-,-ш-. Суфікс-ВШ-приєднуйте до основ, які закінчуються на голосну, а суфікс-ш-до основ, які закінчуються на приголосну. (Будувати — будував, нести — ніс, замістити — заместивший).
  4. Для отримання пасивних дієприкметників теперішнього часу, додайте до основи дієслова 1 дієвідміни суфікс-ем-(-ом-), 2 дієвідміни —им-. (Читають — читається, женуть-гнаний).
  5. Пасивні дієприкметники минулого часу спробуйте утворити від основ невизначеної форми перехідних дієслів за допомогою суфіксів-нн-,-Енн-(-Енн-) і-т-. (Втратити — загублений, вирішити — вирішене, стиснути — стиснутий). Суфіксам-нн-і-Енн-(-Енн-) повних пасивних дієприкметників відповідають суфікси-н-і-ен-(-ен-) коротких пасивних дієприкметників. (Прибрані — прибрана, засушена — засушені).