Як уявити дріб у вигляді десяткового дробу

Як уявити дріб у вигляді десяткового дробу

Десяткова дріб — різновид дробу, у якої в знаменнику є «кругле» число: 10, 100, 1000 і т.д., Наприклад, дріб 5 / 10 має десяткову запис 0,5. Виходячи з цього принципу, дріб можна представити у вигляді десяткового дробу.

Інструкція

  1. Припустимо, треба представити у вигляді десяткового дріб 18/25.

    Спочатку треба зробити так, щоб у знаменнику з’явилося одне з «круглих» чисел: 100, 1000 і т.д. Для цього потрібно знаменник помножити на 4. Але на 4 потрібно помножити і чисельник, і знаменник.
  2. Помноживши чисельник і знаменник дробу 18/25 на 4, виходить 72/100. Записується ця дріб в десятковому вигляді так: 0,72.