Як уявити звичайну дріб у вигляді десяткового

Як уявити звичайну дріб у вигляді десяткового

Дробом в математиці називають число, що складається з однієї або декількох частин (часток) одиниці. Дроби є частиною поля раціональних чисел. За способом запису дробу діляться на 2 формату: звичайні виду 1 / 2 і десяткові. Число, яке стоїть у верхній частині звичайного дробу, називається чисельником, а у нижній — знаменником.

Вам знадобиться

Знання з математики.

Інструкція

  1. Щоб привести звичайну дріб виду m / n до виду звичайного дробу досить поділити число з чисельника на число з знаменника, то розділити m на n. Розглянемо приклад. Нехай дана звичайна дріб записана у вигляді 45/34. Що отримати з неї звичайну розділимо число 45 на 34, отримаємо: 45/34 = 1.323529412. Це і буде запис вихідної дробу в десятковому вигляді.
  2. При розподілі може виникнути ситуація з так званої нескінченної дробом, коли чисельник не ділиться на знаменник остаточно, прикладом може служити дріб: 1 / 3. Якщо спробувати розділити чисельник на знаменник у такої дробу, то отримаєте нескінченно довге число після коми. така дріб називається нескінченною.
  3. Якщо після коми в послідовності чисел можна виявити закономірність в їх порядку, то така десяткова дріб називається періодичною. Наприклад, розглянемо звичайну дріб 1 / 7. Якщо розділити чисельник на знаменник, то вийде такий вираз: 1 / 7 = 0.142857142857142857. Неважко помітити, що у цього дробу період буде складатися з повторення такого ось числа: 142857. Такі періодичні дроби прийнято записувати так: 0. (142857), де в круглих дужках зазначено період дробу.

Зверніть увагу

Якщо у звичайного дробу чисельник більше ніж знаменник, то вона називається неправильною, і це значить, що в її записи присутня ціла частина.

Корисні поради

Якщо отримана дріб досить довга, то її не виписують всю, а округлюють за правилами до того знака, до якого необхідна точність при обчисленнях.