Як в бухгалтерії списати товар


 

В процесі господарської діяльності бухгалтер і керівник організації можуть зіткнутися з такою ситуацією, як списання бракованого або простроченого товару. Ці дефекти можуть бути виявлені як при інвентаризації, так і випадковим чином. Згідно ПБУ 10/99 в бухгалтерському обліку такі витрати відносять до інших.Інструкція

 1. Щоб списати товар, ви повинні призначити проведення інвентаризаційної комісії. Для цього затвердите склад інвентаризаційної комісії, виберіть голови. Для цього складіть наказ. У цьому ж розпорядчому документі вкажіть об’єкт і термін проведення перевірки, а також причину її проведення.
 2. Після виявлення бракованого або зіпсованого товару оформите відомість, яка має уніфіковану форму № інв-26. Якщо товар утилізується, складіть акт про утилізацію (форма № ТОРГ-16). Цей документ повинен бути підписаний керівником організації, а також членами комісії. Якщо товар утилізується після бою, складіть Прийміть всі операції за допомогою наказу.
 3. Відповідно до статті 146 Податкового кодексу, при списанні бракованого товару ви повинні відновити суму раніше сплаченого до бюджету ПДВ. Для цього складіть уточнену податкову декларацію. Зауважте, що купівельна вартість цих товарів не буде зменшувати базу оподаткування при розрахунку податку на прибуток. До природних втрат бракований товар також не можна віднести. І цього можна зробити висновок, що шлюб списується за рахунок власних коштів підприємства. Не забудьте відобразити відновлений ПДВ в книзі продажів.
 4. Спишіть товари в бухгалтерському обліку. Зробіть це наступним проведенням:
  Д94 К41 — виявлено прострочені (браковані) товари;
  Д94 К19 — списаний ПДВ від покупної вартості прострочених (бракованих) товарів;
  Д19 К68 — відновлений ПДВ, нарахований до сплати в бюджет;
  Д91 субрахунок «Інші витрати» К94 — списаний прострочений (бракований) товар.
    
 5. Якщо ви не хочете відновлювати сплачений раніше ПДВ, будьте готові до того, що податкові інспектори вступлять з вами в конфлікт. Товар повинен списуватися за відпускними цінами з урахуванням податку на додану вартість.