Як вести кадрову роботу


 

Кадрова робота є комплексом організаційних, змістовних заходів і послідовних кроків, спрямованих на ефективне використання здібностей і професійних навичок кожного окремого працівника. Обов’язки та структура відділу кадрів можгут бути різними в залежності від виду діяльності компанії. Оформлення кадрових документів покладається на спеціаліста, уповноваженого на це керівником або бухгалтерією.Інструкція

  1. Заведіть окремий зошит. У ній ви будете вести облік особового складу та документації. Вносьте дані про знову прийнятих, звільнених працівників, сюди ж можете вкласти графік відпусток. Ще один журнал можна відвести під інструктаж, контроль дотримання дисципліни праці.
  2. Контролюйте заходи по підвищенню кваліфікації працівників. Своєчасно проводите атестацію. Обов’язково формуйте кадровий резерв, записуйте дані фахівців, які до вас звертаються з приводу роботи. В деяких випадках такі дані можуть дуже згодиться. Дотримуйтесь трудові та соціальні права працівників, стежте, щоб оплачувалися лікарняні листи, декретну відпустку, основна відпустка надавався відповідно до графіка, що укладаються і затверджується керівництвом на початку року. Вчасно попереджайте конфлікти в колективі, перевіряйте навантаження кожного працівника.
  3. Розробіть штатний розклад. Зберігайте його в легкодоступному місці, щоб при необхідності нескладно було скористатися. В сейф приберіть особисті справи працівників, їх трудові книжки. Попросіть печатка організації, на відділ кадрів покладається обов’язок з видачі довідок і копій документів. Для оформлення відряджень знадобляться відповідні посвідчення.
  4. Підготовляйте відомості для заохочення працівників, купите бланки грамот, організуйте, залучаючи бухгалтерію, матеріальне заохочення особливо відзначилися колег. Вам буде необхідно залучати працівників до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.
  5. Виконуйте запити про трудовий стаж працівників, ведіть статистику, організуйте табельний облік. Необхідно контролювати відправлення даних в податкову службу, пенсійну організацію. Забезпечуйте колег страховими полісами.
  6. Робіть пропозиції керівництву щодо вдосконалення власної роботи. У разі необхідності представляйте в установленому порядку інтереси організації у відносинах з державними та муніципальними органами, а також іншими підприємствами та установами. Проводьте наради і беріть участь в нарадах, що проводяться з приводу роботи вашого відділу.
  7. Забезпечуйте збереження майна, що знаходиться у вашому кабінеті, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Заповніть на кожного працівника посадову інструкцію та ознайомте колег під розпис з вмістом документа.