Як вести малий бізнес


 

Підприємство малого бізнесу характеризується тим, що сумарна частка участі в ньому різних організацій, а також зарубіжних юридичних або фізичних осіб не повинна перевищувати 25%, а чисельність співробітників — 100 чоловік. Для ведення звітності такого підприємства керівник може створити спеціальний відділ, прийняти в штат бухгалтера або доручити звітність компанії, що надає такі послуги. Але він також може вести малий бізнес, його звітність, самостійно.


Інструкція

  1. Виберіть організаційно-правову форму ведення бізнесу. Найпростішою такою формою є ПБОЮЛ, в цьому випадку немає необхідності вести бухгалтерську звітність. Такі підприємці ведуть облік доходів і витрат у порядку, встановленому податковим законодавством Російської Федерації. Звітність підприємці без утворення юридичної особи подають до податкової інспекції раз на рік у вигляді декларації про доходи фізичної особи.
  2. Оптимальною для ведення малого підприємства є форма ТОВ — товариство з обмеженою відповідальністю. Законом № 129-ФЗ встановлено єдині правила і методики організації та ведення бухгалтерського обліку, які поширюються і на юридичні особи, пов’язані з визначенням «малий бізнес».
  3. Для формування звітності по веденню підприємства, яке відноситься до малої формі бізнесу, оптимально застосування спрощеного плану рахунків. Грошові кошти на такому підприємстві враховуйте традиційними методами. Облік значно полегшує те, що відсутні рахунки обліку доходів і витрат майбутніх періодів, а також резерв майбутніх витрат.
  4. Відповідно до діючих на сьогоднішній день законами, звітність малого підприємства становлять такі види документів: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, всі програми, склад яких регламентується нормативними актами. До них відносяться: звіти про рух капіталу і грошових коштів, додаток до бухгалтерського балансу і пояснювальна записка. Достовірність звітності повинна бути підтверджена висновками і актами аудиторських перевірок.
  5. Уряд здійснює кроки щодо спрощення ведення звітності підприємств малого бізнесу і обіцяє, що такі підприємства звітуватимуть раз на рік. Поки що звітні документи подаються до податкової інспекції і різні фонди щоквартально. Крім бухгалтерської, вам необхідно готувати і передавати статистичну звітність у відповідні органи державного контролю.