Як вести облік продажів


 

Відповідно до Податкового кодексу, платники ПДВ повинні вести облік продажів. Це необхідно для того, щоб розрахувати оподатковувану базу, оцінити ефективність роботи підприємства і зменшити деякі статті витрат для подальшого збільшення прибутку.Інструкція

 1. У першу чергу виберіть метод обліку продажів. Для цього ви можете використовувати спеціалізовані програми, які дозволять відстежити всі рухи товарно-матеріальних цінностей. Можете вести облік відповідно до звітів, наданих менеджерами.
 2. Всю нюанси і тонкощі ведення обліку продажів закріпіть в обліковій політиці організації. Тут ви повинні вказати, як здійснюється облік, як визначається вартість товару і т.д. В даному локальному документі закріпіть і всі необхідні для обліку документи (рахунок-фактури, рахунки, товарні накладні та інші).
 3. Кожна угода повинна проходити за договором. Тому складіть з покупцями дані юридичні документи. Якщо ви бажаєте поміняти одна з умов, оформите і підпишіть додаткову угоду.
 4. Щоб зареєструвати відвантаження продукції в книзі продажів, використовуйте рахунок-фактуру. Саме цей документ є підтвердженням на відрахування ПДВ, при його відсутності ви не вправі включати суму при розрахунку податку.
 5. До рахунку-фактурі оформите товарну накладну (форма № ТОРГ-12) або товарно-транспортну накладну (форма № Т-1). Всі документи повинні мати повну і достовірну формацію, помарки і підчищення не допускаються.
 6. Всі рахунок-фактури реєструйте в книзі продажів. Цей журнал по закінченню податкового періоду повинен бути пронумерований, зшитий та скріплений підписом керівника та печаткою організації. Якщо необхідно внести зміни в журнал, складіть додаткові аркуші.
 7. Облік продажів здійснюйте за допомогою наступних рахунків: 62 ​​«Розрахунки з покупцями», 90 «Продажі», 44 «Витрати на продаж», 45 «Товари відвантажені» та ін Проводки можуть виглядати наступним чином:

  Д45 К41 — відображені товари відвантажені;
  Д62 К90 — реалізовані товари на склад покупця;
  Д91 К48 — відображена собівартість реалізованих товарів.