Як вести облік зарплати


 

Облік заробітної плати — це процес, при якому проводяться розрахунки з працівниками організації, віднесення витрат до собівартості продукції, відрахування податків і соціальних виплат податковим органам і органам соціального страхування, збір та складання звітності по заробітній платі.


Інструкція

 1. На початку діяльності організації визначте форми оплати праці, способи преміювання, можливі утримання і відрахування.
 2. Зробіть виписку з протоколу зборів про ставки почасових.
 3. Встановіть форму і заповніть табель робочого часу.
 4. Заповніть картку обліку вибірки, наряди, договори, контакти, трудові угоди, накази і т.д.
 5. Складіть і заповніть штатний розклад.
 6. На кожного працівника при прийомі на підставі кадрових документів заведіть картку-довідку, в яку впишіть всі відомості про нараховану та виданої заробітної плати та його особовий рахунок.
 7. Зробіть нарахування заробітної плати відповідно до нормативних актів. При цьому врахуйте відпустки, премії, допомоги, утримання і відрахування. Складіть розрахункову відомість, в якій обов’язково повинні бути присутніми графи з прізвищем, ім’ям та по батькові, з табельною номером, з окладом, розрядом, нарахованої сумою, утриманнями та сумою до видачі на руки.
 8. Випишіть чек на суму, необхідну для видачі зарплати працівникам і передайте його в банк разом з платіжними дорученнями на перерахування соціальних виплат і податків.
 9. Перенесіть в платіжну відомість всі дані з розрахункової відомості.
 10. Підпишіть платіжну та розрахункову відомості у керівника.
 11. Випишіть прибутково-касовий ордер на отримання готівки з банку.
 12. Протягом трьох робочих днів видайте заробітну плату працівникам. Вся видана зарплата фіксується витратно-касовим ордером.
 13. Грошові кошти, які можуть залишитися в зв’язку з неявкою працівника в день видачі зарплати або з якихось інших причин, передайте в банк, виписавши витратно-касовий ордер на депозитний рахунок. Позначте цю дію в книзі обліку депонування зарплати або реєстрі не виданої зарплати.
 14. Заповніть відповідні форми, затверджені законодавчо, і відзвітуйте до Пенсійного фонду, фонд соціального страхування, податкову інспекцію.
 15. Після закінчення звітного періоду складіть зведену розрахунково-платіжну відомість, в якій проставте бухгалтерські проводки, на підставі яких введіть залишки по рахунку 70 «Розрахунки з персоналом по оплаті праці».

Зверніть увагу

Обов’язково простежте при видачі заробітної плати готівкою, щоб кожен працівник зробив запис у видатковому ордері та платіжної відомості про отримання ним коштів.

Корисні поради

Зарплату можна видавати в різні періоди, на розсуд керівництва, але не рідше, ніж кожні півмісяця у відповідності зі ст. 136 ТК РФ. Період встановлюється в організації самостійно.

Якщо на підприємстві невелика чисельність працівників, то можна нарахувати і виплатити зарплату за єдиною розрахунково-платіжної відомості.