Як вести окремий облік ПДВ


 

Бухгалтерія підприємства, діяльність якого пов’язана з оподатковуваними та неоподатковуваними ПДВ, зобов’язана вести їх окремий облік за різними господарськими операціями. В іншому випадку компанія може позбутися права на відрахування «вхідного» податку на додану вартість.


Вам знадобиться

— додаткові субрахунки;
- Аналітичні довідники по нарахуванню доходів.

Інструкція

  1. Використовуйте додаткові субрахунки або аналітичні довідники до рахунків з нарахування доходів у бухгалтерському обліку. Слідуйте правилу, описаного в п. 4 ст. 149 Податкового Кодексу РФ, і розробіть методику ведення окремого обліку оподатковуваних та неоподатковуваних ПДВ господарських операцій.
  2. Внесіть в облікову політику компанії порядок і правила роздільного обліку для сум ПДВ, що пред’являється або стягується при ввезенні на територію РФ. Пропорційно сумі відвантаженої продукції, реалізація якої в даному періоді не обкладається ПДВ, частково дозволите «вхідний» податок у її вартість.
  3. Прийміть до обліку залишок суми ПДВ. Забезпечте роздільний облік «вхідного» податку на додану вартість і відобразіть його по рахунку 19 «ПДВ по придбаних цінностей». Зафіксуйте в бухгалтерській довідці щоквартальне розподіл ПДС.
  4. Змоделюйте облікову політику підприємства з урахуванням переліку його продукції, що відноситься як до оподатковуваного, так і до неоподатковуваної податком на додану вартість, діяльності. Спишіть вартість товару на рахунок 44 «Витрати на продаж» або на рахунок 26 «Загальногосподарські витрати».
  5. Врахуйте важливий показник при розподілі «вхідного» ПДВ і пропишіть в облікову політику порядок розрахунку вартості відвантаженого товару. Прийміть вартість відвантаження без урахування податку і використовуйте в своєму розрахунку зіставні показники.
  6. Вкажіть в обліковій політиці, що ви дієте на підставі правила, описаного в абз.9 п.4 ст.170 НК РФ, і прийміть до відрахування повну суму ПДВ. Вона справляється у тому податковому періоді, коли частка звільненого від оподаткування витрати по діяльності не перевищує 5% від загальної суми сукупного витрати по виробництву. Пропишіть методику оцінки витрат на виробництво і на звільнену від ПДВ діяльність.