Як вести протокол судового засідання


 

Протокол судового засідання — головний процесуальний документ, що містить інформацію про все що відбувається під час слухання справи. Саме він і є підставою для винесення судом того чи іншого рішення. Вести протокол судового засідання необхідно відповідно до вимог законодавства.


Інструкція

  1. Вести протокол судового засідання необхідно чітко в тій послідовності, в якій проводиться слухання. В процесі судового розгляду його учасники мають повне право клопотати про занесення в документ істотних, на їхню думку, для справи обставин.
  2. Протокол необхідно вести в письмовому вигляді. Можливе застосування в додаток до нього стенографії, аудіо-та відеозапису. Про використання цих коштів обов’язково слід вказати в документі.
  3. У протоколі позначте дату (день, місяць і рік), а також час початку і закінчення судового слухання у справі. Вкажіть найменування суду, в якому проходило засідання, склад суду та ПІБ секретаря, ведучого протокол. Впишіть в документ повне найменування справи, розглянутого на судовому засіданні.
  4. Вкажіть інформацію про явку головних учасників процесу, свідків, експертів, перекладачів. Зафіксуйте відомості про те, в якому порядку були роз’яснені учасникам судового слухання їх процесуальні права і обов’язки.
  5. Зафіксуйте в протоколі всі визначення і розпорядження, винесені судом під час засідання. Включіть в нього всі заяви осіб та їх законних представників, що брали участь в процесі.
  6. Дуже уважно запротоколює пояснення учасників слухання, показання свідків, інформацію про огляд речових та письмових доказів, а також усні висновки експертів.
  7. Протокол судового засідання повинен включати в себе зміст судових дебатів, думки представників державних органів або громадських організацій, що беруть участь в процесі, висновок прокурора.
  8. Включіть у документ інформацію про оголошення і роз’яснення визначень і винесеного у справі рішення, а також відомості про порядок і строк для її оскарження.
  9. Скласти і підписати судовий протокол необхідно не пізніше, ніж через 3 дні з моменту завершення судового розгляду.