Як вести справи з кадрів


 

Керівники організацій, що мають у штаті співробітників, повинні вести справи по кадрам. Згідно з Трудовим кодексом, кожне підприємство зобов’язане оформляти локальні нормативні акти. Деякі роботодавці приймають на роботу співробітників, які здійснюють облік та оформлення персоналу.Інструкція

  1. Ви як керівник організації повинні оформити та затвердити Правила внутрішнього трудового розпорядку. Тут прописується режим робочого часу і час відпочинку. У локальному документі вказується порядок прийому та звільнення співробітників, обов’язки та відповідальність сторін. При складанні документа посилайтеся на Трудовий кодекс.
  2. Оформіть Положення про захист персональних даних співробітників і роботодавця. Тут пропишіть порядок одержання, обробки та зберігання конфіденційної інформації. У локальному акті вказується і міра відповідальності кожної зі сторін. При складанні посилайтеся на главу 14 Трудового кодексу.
  3. Складіть інструкцію з техніки безпеки. Тут пропишіть ті умови, які відносяться до посад і характеру роботи, наприклад, при роботах на кабельних опорах або для монтерів колії.
  4. Ще одним обов’язковим документом є штатний розклад, який має уніфіковану форму № Т-3. Тут вкажіть всі структурні підрозділи, посади, кількість одиниць в штаті, розмір окладів, надбавки.
  5. Оформіть графік відпусток, складайте його в середині грудня, тобто до настання нового календарного року. Він має уніфіковану форму № Т-7. Стверджується керівником організації.
  6. Якщо на вашому підприємстві використовується змінна робота, складіть графік змінності. Розробляє і затверджує його керівник організації за місяць до вступу нормативного документа в силу. Якщо відносно співробітників застосовується відрядна оплата праці, оформите положення про нормування праці та про норми виробітку.
  7. Крім перерахованих вище обов’язкових документів ви можете оформити положення про структурні підрозділи і посадові інструкції. Затверджуються вони керівником організації і підписуються співробітниками.
  8. Існує і так званий колективний договір. Тут прописуються такі умови, як форми і розмір оплати праці, тривалість робочого часу і відпочинку, медичне забезпечення співробітників та інші.
  9. Також ви зобов’язані укладати з співробітниками трудові договори. Оформляйте на них особисті картки і справи, які зберігаються у відділі кадрів. Крім цього складайте розпорядчі документи (накази) на своїх працівників, вносите відомості до трудових книжок.