Як вести управлінський облік


 

Офіційну інформацію про фінансовий стан підприємства являє бухгалтерська звітність. Але для оперативного вирішення питань, що виникають в процесі господарської діяльності, необхідно ведення управлінського обліку. Для успішного ведення бізнесу потрібно будувати його на кількох основних принципах.Інструкція

 1. Система управлінського обліку організації повинна базуватися на інформації, узагальненої відповідно до таких вимог:
  - Стислість і чіткість викладу, відсутність зайвих подробиць;
  - Точність і достовірність;
  - Оперативність, тобто вона повинна бути доступна на той час, коли в ній виникає потреба;
  - Порівнянність за часом і підрозділам компанії;
  - Адресність, тобто повинна бути доведена до відповідальних осіб, але з дотриманням конфіденційності.
 2. Загальноприйнятого стандарту ведення управлінського обліку немає. Створіть підходящу для вашого підприємства систему, яка була б оптимальною для оперативного прийняття рішень.
 3. При розробці порядку управлінського обліку структуруйте його на 2 основні розділи: облік поточного стану ресурсів і заборгованостей; облік витрат. Застосування такого методу допоможе встановити обсяг і напрям витрачання грошових коштів, а також спрогнозувати майбутні потреби в залученні додаткового фінансування.
    
 4. Поточний облік ресурсів і заборгованостей є складання зведень і звітів про діяльність підрозділів підприємства в кожній області управління через рівні проміжки часу (щодня, щотижня, щомісяця). У зведеннях, як правило, кожен день реєструється стан речей на різних напрямках діяльності, звіти фіксують проміжні підсумки за певний період або на конкретну дату (перше число місяця або тижня). У зведених звітах комплексно узагальнюються найбільш істотні відомості, що відображають загальну реальну картину, наприклад, для вищого керівництва, акціонерів, банків і т.д.
 5. Для організації обліку ресурсів і заборгованостей розробіть форми звітних документів, методики їх заповнення, періодичність складання, а також порядок передачі керівництву та іншим користувачам. Орієнтуйтеся на приблизний перелік питань, на яких базується управлінський облік: продаж, закупівля, дебіторська і кредиторська заборгованість, запаси готової продукції, незавершене виробництво, сировину і комплектуючі, вироблена продукція, бартерні угоди, рух грошових коштів, кредитний портфель, позабалансові зобов’язання, прибутки і збитки, управлінський баланс.
 6. Облік витрат — це аналіз інформації про загальний рівень витрат, прибутковості та збитковості підприємства в цілому, окремих напрямків діяльності, продукції і послуг, підрозділів. Щоб вести його грамотно і прозоро, розділіть витрати за статтями витрат, періодичності виникнення та іншим параметрам. Для зручності складіть довідник-класифікатор, взявши за основу план рахунків бухгалтерського обліку, або створіть власну модель, що враховує особливості вашого підприємства.
 7. Автоматизуйте процес підготовки і передачі інформації: різні розробники пропонують програмні продукти для забезпечення ефективного обліку. Виберіть програму, що відповідає вашим вимогам, з вже існуючих або підготуйте технічне завдання на створення нової.
 8. З плином часу вдосконалюйте систему управлінського обліку, коректуйте її відносно виникаючих потреб в аналізі та синтезі інформації про господарську діяльність підприємства.