Як вести відділ кадрів


 

Функції кадрової служби, організованої на динамічно і успішно розвивається підприємстві, значно відрізняються від тих, що виконують відділи кадрів, що працюють традиційними методами, що використалися ще на радянських підприємствах. Вести відділ кадрів сучасними методами значить охопити всі стадії кадрового циклу — від пошуку і прийому на роботу нових співробітників, до звільнення або відправки їх на пенсію.Інструкція

 1. З урахуванням російської специфіки, один співробітник відділу кадрів повинен припадати на 100-150 чоловік. Розберіться з необхідним штатним кількістю кадрової служби і потім розподіліть обов’язки по групам або окремим співробітникам.
 2. Співробітник або група підбору персоналу повинні займатися розробкою методології прийому на роботу, складанням кваліфікаційних вимог до претендентів та інструкцій з підбору персоналу. У функції групи також входить організація співпраці з рекрутинговими агентствами та використання інших альтернативних джерел пошуку персоналу. Співробітники групи повинні проводити набір, тестування та відбір кандидатів, їх попередню орієнтацію, а також вести базу даних потенційного кадрового резерву.
 3. У функції працівників відділу кадрів повинні входити традиційні обов’язки: ведення кадрового діловодства, розробка інструктивного матеріалу з методики і процедурам роботи з кадрами, збір статистичних відомостей. Крім цього, вони повинні розробляти форми кадрового документообігу і оформляти кадрові рішення у формі наказів і розпоряджень.
 4. Окремим напрямком роботи відділу кадрів має бути здійснення контрольних функцій. Це перевірки виконання підрозділами підприємства та його співробітниками своїх функцій і обов’язків, регламентованих положень про відділи та посадовими інструкціями. До цього ж напрямку діяльності можна віднести курирування проходження випробувального терміну, заходи з адаптації новачків, проведення атестацій і планування кар’єри персоналу компанії.
 5. Сучасний відділ кадрів повинен займатися і професійним розвитком співробітників. Ця робота включає в себе розробку та впровадження програм професійної підготовки, планування та організацію навчання, підвищення кваліфікації, стажувань. Сюди ж відноситься взаємодія з вузами, іншими навчальними закладами та центрами.
 6. Кадрова служба, звичайно, повинна курирувати питання праці і заробітної плати. До них відноситься проведення маркетингових досліджень з наявних систем нормування праці, тарифікація робіт, розробка системи оплати праці, пільг і компенсацій, а також її актуалізація і коректування. Співробітники служби, що займаються цими питаннями, також повинні нараховувати та видавати заробітну плату, вести облік витрат на персонал і вкладених у нього інвестицій.
 7. В окремий напрямок також повинні бути виділені питання:

  — по охороні праці, розробці та реалізації заходів щодо її забезпечення;
  - Розробки та реалізації соціальних програм;
  - Юридичного забезпечення трудових процесів.