Як вести загальну систему оподаткування


 

Згідно з Федеральним законом, кожне підприємство, що здійснює діяльність на території РФ, повинно вести бухгалтерський облік. Якщо ваш річний дохід становить 60 мільйонів рублів і більше, ви повинні використовувати загальну систему оподаткування.


Інструкція

  1. Юридичні особи, які перебувають на загальній системі оподаткування, повинні мати облікову політику організацій. Цей документ включає спосіб ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також містить форми та бланки, розроблені і затверджені керівником організації.
  2. Якщо ви застосовуєте загальну систему оподаткування, то повинні розраховувати і сплачувати всі податки. Крім цього кожен квартал формуйте і надавайте до податкової інспекції звіти. Щоб здійснювати податковий і бухгалтерський облік, ведіть головну книгу, регістри, журнально-ордерну відомість. Дотримуйтесь касову дисципліну.
  3. Щокварталу розраховуйте аванси з податку на прибуток. В кінці року формуйте річну декларацію. Для того щоб визначити базу оподаткування, здійснюйте облік доходів і витрат організації. Пам’ятайте, що не всі витрати можна включити в базу для розрахунку прибутку, наприклад, відсотки, виплачені по кредиту, включаються у витрати лише частково (розрахунок здійснюйте на підставі ставки рефінансування Центрального банку РФ). Усі витрати повинні бути економічно обгрунтовані і документально підтверджені.
  4. Щокварталу ви повинні розраховувати і податок на додану вартість. Для визначення суми податку ведіть книгу покупок і книгу продажу. В цих журналах здійснюйте облік всіх отриманих і виставлених рахунок-фактур. Пам’ятайте, що документи повинні бути правильно оформлені, у противному випадку вони не можуть бути враховані.
  5. Якщо на балансі організації значиться майно (основні засоби), ви повинні щомісячно розраховувати амортизацію. Крім цього щоквартально формуйте авансовий розрахунок, щорічно подавайте в ФНС декларацію з податку на майно.
  6. Крім перерахованих вище форм ви повинні звітувати по доходах співробітників, надавати відомості в органи статистики, ФСС і ПФР.