Як вести журнал інструктажу на робочому місці


 

На робочому місці журнал інструктажу ведеться або відділом кадрів, або бухгалтерією. Все залежить від діяльності установи. Ознайомитися з документом необхідно всім працівникам під розпис. Відповідальність за невиконання або порушення накладається відповідно до законодавства РФ.Інструкція

  1. Візьміть журнал. Можете придбати готовий варіант в друкарні або виготовити його із зошита або альбому для малювання. Розділіть розворот на 10 стовпців. Напишіть в них дати, вкажіть особисті дані інструктували, його професію, вид інструктажу (він може бути первинний, повторний, позаплановий, цільовий), номер інструкції, причини проведення, якщо він повторний, свої дані, відомості про стажування та поставте підпис.
  2. Визначте відповідальних і виконавців за веденням інструктажу на робочому місці. Необхідна буде своєчасна організація і навчання, а також перевірка знань у цілому, що покладається на керівника, а в структурних підрозділах (цеху, на ділянці, в лабораторії, майстерні) — на начальника підрозділу. Першим інструктаж проходить керівник, потім — решта.
  3. Розробити та затвердити програму проведення первинного інструктажу. Конкретний зміст програми залежить від специфіки професії або виду робіт. Для пожежної інспекції інструкція буде іншою, ніж для трудової.
  4. Призначте осіб, які пройдуть первинний інструктаж. Як правило, це знову прийняті працівники, особи, які виконують тимчасову для роботу, відряджені, будівельники, що займаються будівельно-монтажної діяльністю на території діючого підприємства, студенти та учні, які прибули на виробниче навчання або практику. Особи, не пов’язані з обслуговуванням, налагодженням, випробуванням і ремонтом обладнання, використанням інструменту, зберіганням і застосуванням сировини і матеріалів, можуть інструктаж не проходити. В даному випадку необхідно видати відповідний наказ.
      
  5. Напишіть текст первинного інструктажу. Користуйтеся типовими інструкціями з охорони праці, а також правилами з охорони праці. Застосовуйте відеоінструктажі.
  6. Покажіть працівникові повний текст інструктажу. Ви можете його прочитати самі, дати прослухати аудіозапис, показати відеозапис. Проведіть опитування, яке може бути усним, за допомогою технічних засобів навчання. Зробіть відповідні записи у журналі реєстрації вступного інструктажу з обов’язковим підписом вашої і інструктують. Заведіть і внесіть запис в особисту картку про проходження навчання (при необхідності).
  7. Ведіть записи акуратно, не допускайте виправлень, використовуйте ті самі чорнило. Сторінки журналу прошнуруйте, пронумеруйте, решту шнура приклейте до останньої сторінки частиною аркуша паперу, на якому пропишіть кількість сторінок. Всі скріпіть печаткою та підпишіть. Зареєструйте журнал, надайте йому інвентарний номер. Повністю заповнений журнал здайте відповідальній особі та отримайте натомість новий. Термін зберігання документа становить 45 років.