Як вести журнал касира-операціоніста


 

У кожній фірмі, де здійснюються фінансові операції, заповнюється журнал касира-операціоніста. Форма цього документа є уніфікованою, затверджена постановою Держкомстату РФ № 132. Журнал ведеться касиром. У документі щодня вказуються суми грошей на початок, кінець дня (зміни), показання касової машини.Вам знадобиться

— бланк журналу касира-операціоніста;
- Документи компанії;
- Інструкція до ККМ;
- Форма КМ № 3.

Інструкція

  1. В журналі касира-операціоніста відображаються фінансові операції, він є первинним документом для ведення бухгалтерського обліку. Перш ніж завести журнал, зареєструйте форму КМ № 4 у податковій службі за місцем знаходження фірми. На титульному аркуші впишіть назву компанії. При ОПФ (Організаційно-правова форма) «індивідуальний підприємець» вкажіть прізвище, ініціали особи, яка зареєстрована як ВП.
  2. Напишіть назву відділу (служби), для якого заводиться журнал. Як правило, це відноситься в великим організаціям. Впишіть назву контрольно-касової машини, на якій пробиваються чеки. Вкажіть номер, клас, тип і марку ККМ. Напишіть реєстраційний номер касового апарату, а також номер виробника. Останній візьміть з інструкції до ККМ. Впишіть назву програми, за допомогою якої проводиться ведеться облік касових операцій. У більшості фірм використовується 1С, яка отримала широке поширення на ринку програмного забезпечення.
  3. Напишіть повністю своє прізвище, ім’я, по батькові, займану посаду. На початку і наприкінці дня вносите відомості на сторінці журналу. Впишіть дату, номер секції. Вкажіть своє прізвище, ініціали в третій графі документа. У четвертій графі напишіть порядковий номер Z-звіту, який ви зобов’язані знімати в кінці зміни. У п’ятій графі можна нічого не писати, так як податкова служба на неї уваги не звертає.
  4. Вкажіть в шостий графі суму виручки на початок дня, в дев’ятій — на кінець дня. Як правило, сума грошей на кінець дня переноситься на початок наступного дня. У десятій графі впишіть розмір виручки за зміну (день). Ця величина знаходиться шляхом вирахування з суми на початок дня суми на кінець зміни. У сьомий і восьмий графі завіряєте відомості своїм підписом, підписом адміністратора або головного бухгалтера.
  5. Як правило, касир здає виручку в головну касу компанії. Для цього складаються видаткові документи, реквізити, суми за якими фіксуються в 11-14 графах журналу. При наявності повернень від покупців ведеться акт за формою КМ № 3. Відповідно до цього документа вносяться суми, які видані клієнтам. В результаті цього утворюються невикористані чеки. У графах 17-19 внесіть підпису касира, головного бухгалтера, керівника відділу.