Як видати дублікат трудової книжки

Як видати дублікат трудової книжки

У разі втрати трудової книжки роботодавцем, втрати працівником або псування співробітнику організації необхідно видати дублікат трудової книжки, в яку записи вносяться за правилами ведення трудових книжок на підставі поданих документів. Дублікат видається протягом 15 днів з дня подачі працівником заяви.

Вам знадобиться

Документи працівника, бланки відповідних документів, ручка, печатку підприємства, документи організації, чистий бланк трудової книжки, що підтверджують документи.

Інструкція

  1. Працівникові, що втратила трудову книжку, необхідно написати заяву на ім’я першої особи компанії, в якому висловити своє прохання видати йому дублікат замість оригіналу трудової книжки. На документі повинна стояти особистий підпис співробітника і дата його написання. Розглянувши заяву, директор організації у разі позитивного рішення ставить на ньому резолюцію з датою і підписом.
  2. Керівник підприємства видає наказ про можливість видачі працівникові дубліката трудової книжки замість її оригіналу. Вкажіть причину, по якій працівнику треба видати дублікат. Це може бути втрата, втрата, псування трудової книжки. Дайте документу номер і дату видання. Директор покладає відповідальність за виконання наказу на працівника кадрової служби, який веде трудові книжки. Розпорядчий документ підписує перша особа фірми, кадровик, вказавши займані посади, прізвища, ініціали. Поставте печатку підприємства. Ознайомте з наказом працівника під розпис.
  3. Співробітникові, що втратила трудову книжку, необхідно представити документи з попередніх місць роботи, що підтверджують його трудовий стаж. Це можуть бути накази про прийом або звільненні, трудові договори, довідки на фірмових бланках. Дані документи повинні бути підписані керівниками підприємств і завірені печатками організацій.
  4. Наказ надсилається в кадрову службу, працівники якої оформляють дублікат працівникові на підставі поданих документів. У чистому бланку трудової книжки впишіть на титульному аркуші прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідно до документа, що посвідчує особу, дату і місце його народження. Вкажіть статус освіти, професію, спеціальність відповідно до документа про освіту. У правому верхньому кутку напишіть слово «Дублікат». Розрахуйте загальний трудовий стаж працівника до вступу до вас на роботу, впишіть його також на титульному аркуші.
  5. Відповідно з поданими документами впишіть номер порядкового запису, дату прийому / звільнення арабськими цифрами. Якщо в документах вказано тільки рік прийому / звільнення, відповідно до законодавства визнається 1 липня, коли написаний тільки місяць, впишіть 15 число зазначеного місяця. У відомостях про роботу напишіть факт прийому / звільнення, найменування підприємства, назви посад, структурних підрозділів. У підставах вкажіть номер і дату підтверджуючого документа. Кожну запис завірте печатка організації, підписом особи, відповідальної за ведення трудових книжок.
  6. Видайте дублікат працівникові, попередньо зафіксувавши його номер і дату в книзі обліку трудових книжок, під розпис. Якщо трудова книжка зіпсована, на титульному аркуші вкажіть фразу «Замість видано дублікат». Працівникові на наступному місці роботи необхідно пред’явити дублікат, по можливості додати оригінал трудової, якщо він є у нього.