Як видати дублікат трудової

Як видати дублікат трудової

У разі втрати трудової книжки, псування, а також внесення невірної запису працівнику необхідно видати її дублікат. Для цього працівнику треба написати заяву, директору видати наказ і направити в кадрову службу, які оформляють дублікат відповідно до правил ведення трудових книжок на підставі поданих документів.

Вам знадобиться

Чистий бланк трудової книжки, що підтверджують документи, печатку підприємства, ручка, бланки відповідних документів, документи організації, документи працівника, правила ведення трудових книжок.

Інструкція

  1. Напишіть заяву на ім’я першої особи компанії, в шапці якого впишіть найменування підприємства, посада керівника, його прізвище, ініціали в давальному відмінку. Вкажіть займану вами посаду відповідно до штатного розкладу, прізвище, ім’я, по батькові відповідно до документа, що посвідчує особу, у родовому відмінку. У змісті заяви висловіть своє прохання видати вам дублікат трудової книжки замість оригіналу, вказавши причину, по якій необхідно це зробити. Причиною може бути втрата трудової книжки роботодавцем, втрата, псування, а також внесення невірної записи, визнаної недійсною. Поставте особистий підпис на заяві та дату його написання. Документ направляється на розгляд директору, який у разі згоди ставить на ньому резолюцію з підписом і датою.
  2. Керівник видає наказ про можливість видачі вам дубліката, привласнює документу номер і дату, підписує його, завіряє печаткою організації. Виконання розпорядчого документа покладається на особу, відповідальну за ведення трудових книжок, вказується його посада, прізвище, ім’я, по батькові. Ознайомте з наказом працівника, якому необхідно видати дублікат трудової книжки, і співробітника відділу кадрів, які ставлять у відповідних полях особисті підписи та дати.
  3. Наказ надсилається в кадрову службу. Запитайте в організаціях, де ви раніше працювали, підтверджуючі документи. Такими можуть бути накази про прийом / звільнення, трудові договори, довідки на фірмових бланках. Уявіть їх кадровикам. У разі внесення невірної запису дані документи пред’являти не потрібно.
  4. На титульному аркуші чистого бланка трудової книжки впишіть прізвище, ім’я, по батькові працівника відповідно до документа, що посвідчує особу, дату і місце його народження. На підставі документа про освіту внесіть статус освіти, професію, спеціальність. У правому верхньому кутку напишіть слово «Дублікат», потім розрахуйте загальний і безперервний стаж працівника до вступу до вас на роботу.
  5. На підставі поданих документів впишіть дату прийому / звільнення в певній організації, найменування підприємств, назва посад, структурних підрозділів у відомостях про роботі. У підставах вкажіть номер і дату пред’явленого документа, що підтверджує факт роботи в кожній компанії. Завірте кожен запис печаткою вашої фірми та підписом відповідальної особи.
  6. Видайте працівникові під розпис дублікат, зафіксувавши його номер, дату видачі в книгу обліку трудових книжок. В оригіналі, якщо він зіпсований або внесена невірний запис, впишіть на титульному аркуші, що натомість виданий дублікат, вкажіть його номер. У даних випадках оригінал необхідно вкладати в дублікат.